Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

[27.07.2021] Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

Zakup i dostawa wyposażenia do  Placówki Wsparcia Dziennego „ANTIDOTUM”-multimedia i ICT

termin nadsyłania ofert: 4 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00

Ogłoszenie zostało opublikowane  w bazie konkurencyjności pod numerem 2021-11279-61292 

Dokumentacja:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3. Oświadczenie
 5. Załącznik nr 4. Wzór umowy

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty – Multimedia i ICT


[27.07.2021] Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

Zakup i dostawa wyposażenia do PWD „Antidotum”: meble

termin nadsyłania ofert: 4 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00

ogłoszenie zostało opublikowane na bazie  konkurencyjności pod numerem 2021-11279-61305

Dokumentacja:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3. Oświadczenie
 5. Załącznik nr 4. Wzór umowy

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa wyposażenia do PWD Antidotum – Meble


[27.07.2021] Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

Zakup i dostawa wyposażenia do  Placówki Wsparcia Dziennego „ANTIDOTUM”- zabawki i gry, sprzęt do aktywności fizycznej oraz pozostałe wyposażenie

termin nadsyłania ofert 4 sierpnia 2021 do godziny 15.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na  bazie konkurencyjności pod nr: 2021-11279-61312

Dokumentacja:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3. Oświadczenie
 5. Załącznik nr 4. Wzór umowy

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

Protokół wyboru oferty – Zakup i dostawa wyposażenia do  Placówki Wsparcia Dziennego „ANTIDOTUM”- zabawki i gry, sprzęt do aktywności fizycznej oraz pozostałe wyposażenie