Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

Opublikowano: 07.02.2022

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ul. Jana Matejki 3c,
72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w
ramach Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM w Goleniowie

Załączniki do postępowania:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Zapytanie ofertowe

Protokół wyboru oferty


Opublikowano: 07.02.2022

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c,

72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

Zakup i dostawa wyposażenia do PWD „Antidotum”: narzędzia i materiały do scrapbookingu oraz artykuły papierniczo-plastyczne

ogłoszenie zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności pod linkiem  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92056

termin składania ofert mija 17 lutego 2022 r. o godzinie 15.00 

poniżej załączniki do postępowania 

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie

Załącznik nr 4. Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

17.02.2022 rok

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty


opublikowano dnia: 13.12.2021

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c,

72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w ramach Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM w Goleniowie   w terminie styczeń 2022-czerwiec 2023.

Zadanie 1prowadzenie zajęć sportowych dla grupy 15 dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w PWD Antidotum w Goleniowie, w dni powszednie, w godzinach 15-19, w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym.

Wymiar: max. 108 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy, rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania stosownie do potrzeb Uczestniczek/Uczestników i Zamawiającego, średnio po 6 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie lub na terenie  zielonym, obiekcie sportowym ogólnie dostępnym, wybranym przez Wykonawcę.

Zadanie 2prowadzenie zajęć muzycznych/umuzykalniających  dla grupy 15 dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w PWD Antidotum 3 w Goleniowie, w dni powszednie, w godzinach 15-19, w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym.

Wymiar: do 108 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania, Uczestniczek/Uczestników i Zamawiającego, średnio po 6 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie.

Zadanie 3prowadzenie zajęć artystycznych/teatralnychdla grupy 15 dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w PWD Antidotum 3 w Goleniowie, w dni powszednie, w godzinach 15-19, w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym.

Wymiar: do 108  godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania stosownie do potrzeb Zamawiającego, średnio po 6 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie.

Zadanie 4: prowadzenie zajęć edukacji społeczno-finansowej wg programu „Wybierz przyszłość”  Aflatoun dla grupy 15 dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w PWD Antidotum 3 w Goleniowie, w dni powszednie, w godzinach 15-19, w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym.

Wymiar: do 54  godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania stosownie do potrzeb Zamawiającego, średnio po 3 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie

Zadanie 5: prowadzenie zajęć komputerowych dla grupy 15 dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w PWD Antidotum 3 w Goleniowie, w dni powszednie, w godzinach 15-19, w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym.

Wymiar: do 42 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania stosownie do potrzeb Zamawiającego, średnio po 2-3 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części- zadań.

w załączeniu pełne informacji w załączniku Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy.

  1. Zapytanie ofertowe na zajęcia dodatkowe
  2. Formularz oferty na zajęcia dodatkowe

Protokół wyboru oferty


opublikowano: 13.12.2021

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

Wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem w ramach Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM w Goleniowie oraz dla ich rodziców i kadry PWD.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia specjalistycznego: psychologicznego oraz socjoterapii dla dzieci i młodzieży, objętej wsparciem w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD)  Antidotum w Goleniowie, psychologicznego dla ich rodziców oraz superwizji dla kadry PWD Antidotum  w Goleniowie. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części-zadania:

Zadanie 1prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z grupy 15 osób, objętych wsparciem w PWD Antidotum w Goleniowie, w dni powszednie, w godzinach 16-19, w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym.

Prowadzenie wsparcia specjalistycznego – psychologicznego o wskazanym zakresie przedmiotowym (m.in. diagnozowanie sytuacji wychowawczych, udzielanie pomocy psychologicznej, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, itp.) z dziećmi w wieku do 18-go roku życia będącymi Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu, przeżywającymi trudności w życiu szkolnym, rodzinnym i osobistym.

Spotkania prowadzone będą w oparciu o przedstawioną przez Zamawiającego diagnozę dziecka i rodziny oraz plan wsparcia rodziny. Wsparcie  realizowane  we współpracy z kadrą PWD Antidotum: wychowawcą oraz Pedagogiem Rodzinnym, w terminie:  styczeń 2022 – czerwiec 2023.

Wymiar: max. 217 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy, rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania stosownie do potrzeb Uczestniczek/Uczestników i Zamawiającego, średnio po 12 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie.

Zadanie 2prowadzenie socjoterapii dla grupy 15 dzieci i młodzieży, objętych wsparciem w PWD Antidotum 3 w Goleniowie, w dni powszednie , w godzinach 16-19, w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym.

Spotkania prowadzone będą w oparciu o przedstawioną przez Zamawiającego diagnozę dziecka i rodziny oraz plan wsparcia rodziny, wdrażane indywidualnie lub grupowo w zależności od potrzeb, we współpracy z kadrą PWD Antidotum: wychowawcą oraz Pedagogiem Rodzinnym, w terminie:  styczeń 2022 – czerwiec 2023.

Wymiar: do 308 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania, stosownie do potrzeb Uczestniczek/Uczestników i Zamawiającego, średnio po 17 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie.

Zadanie 3prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla  min. 10 osób dorosłych- rodziców dzieci i młodzieży,  objętych wsparciem w PWD Antidotum  w Goleniowie, w dni powszednie, w godzinach 10-19,  w terminach ustalonych na bieżąco z Zamawiającym. Prowadzenie wsparcia specjalistycznego – psychologicznego o wskazanym zakresie przedmiotowym (m.in. diagnozowanie sytuacji kryzysowych, udzielanie pomocy psychologicznej, minimalizowanie skutków kryzysów, problemów opiekuńczo-wychowawczych, itp.) w celu poprawy potencjału Uczestniczek i Uczestniczek projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem  społecznym, rodzin w zakresie systemu wspierania rodziny do wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Spotkania prowadzone będą w oparciu o przedstawioną przez Zamawiającego diagnozę dziecka i rodziny oraz plan wsparcia rodziny, wdrażane indywidualnie we współpracy z kadrą PWD Antidotum: wychowawcą oraz Pedagogiem Rodzinnym, w terminie:  styczeń 2022 – czerwiec 2023.

Wymiar: do 210 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych równomiernie w poszczególnych okresach realizacji zadania stosownie do potrzeb Uczestników i Uczestniczek projektu i Zamawiającego, średnio po 10-12 h w miesiącu, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie.

Zadanie 4: prowadzenie doradztwa w formie superwizji dla min. 4 osób kadry PWD Antidotum w Goleniowie: pedagoga rodzinnego, wychowawcy, psychologa oraz socjoterapeuty w formie indywidualnej lub grupowej.  Zajęcia prowadzone; styczeń 2022 – czerwiec 2023.

Wymiar: do 45 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych w czasie, w terminach uzgodnionych z wykonawcą, w dni powszednie, w godzinach od 10 do 19, w PWD Antidotum przy ul. Matejki 3 c w Goleniowie lub w formie zdalnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.   Na oferty czekamy do 22 grudnia do  godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby  Zamawiającego / na wskazany adres mailowy/poprzez bazę konkurencyjności.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Szczegóły oferty w załącznikach :

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1. Formularz ofertowy

Zał. nr 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

zał. nr 3. Wzór umowy z Wykonawcą 


link do ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83864

PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY