Realizacja Projektu

camgoleniow@gmail.com

Bezpłatny najem ozonatora

Zapraszamy rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka z terenu Gminy Goleniów do bezpłatnego wynajęcia ozonatora.

OZONATOR DEZYNFEKUJĄCY – OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Ozonator powietrza to niezastąpione urządzenie do zwalczania wszelkich niewidzialnych gołym okiem drobnoustrojów w pomieszczeniach, gdzie znajdują się na codzień ludzie. Musimy pamiętać, że codziennie jesteśmy narażeni na kontakt z potencjalnie bardzo niebezpiecznymi dla zdrowia mikroorganizmami, które mogą być skutecznie usunięte tylko dzięki technologii ozonowania, której skuteczność jest potwierdzona wieloletnimi badaniami naukowymi. Technologia ta jest również rekomendowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Państwowy Zakład Higieny.

Generowany przez urządzenie ozon zwalcza wszelkiego rodzaju niepożądane mikroorganizmy w naszym otoczeniu. Usuwa zanieczyszczenia, posiada silne właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Ozon bezpowrotnie niszczy patogeny. Dodatkowo bardzo szybko i sprawnie może się uporać z bakteriami chorobotwórczymi jak pałeczka okrężnicy (e.coli), czy gronkowiec złocisty. Ozon posiada właściwości aseptyczne – pomieszczenie po wykonanym ozonowaniu jest nie tylko wolne od drobnoustrojów, ale także od wytworzonych przez nich toksyn.

Ozonator sprawdza się w dezynfekcji takich pomieszczeń jak:

  • mieszkania,
  • domy,
  • wnętrze samochodu,
  • inne pomieszczenia jak warsztat, pracownia, klasa, biuro, itp.

Przed wynajmem prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zasadami najmu. Pobierz dokument

Telefon do kontaktu w sprawie wynajmu: 785691669, 693162181

lub za pomocą e-mail: camgoleniow@gmail.com


Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.06.00, Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.