Podnoszenie Kompetencji Cyfrowych w Golczewie

camgoleniow@gmail.com

Gmina Golczewo zakończyła projekt pn. “Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

W dniu 6 listopada 2020 r. przekazano Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej sprzęt komputerowy – 24 laptopy oraz wózek do przechowywania laptopów o łącznej wartości 57 299,30 zł, zakupiony w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Golczewo, zwłaszcza osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Uczestnicy projektu brali udział w dwudniowych szkoleniach (1 moduł – 16 godzin szkoleniowych). W ramach projektu przeprowadzono 24 bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Udział w nich wzięło 288 osób powyżej 25 roku życia. Ze szkoleń mogły skorzystać także osoby po 65 roku życia – stanowiły one ponad 21 % wszystkich uczestników (61 osób). Uczestnicy mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog), „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. Wszyscy kursanci podczas szkoleń otrzymali bezpłatny zestaw materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Uczestnicy szkoleń mieli zapewnione także przerwy kawowo-obiadowe w każdym dniu szkolenia. Dzięki projektowi, powiększyła się grupa świadomych oraz kompetentnych użytkowników komputera i Internetu, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Całkowita wartość projektu to kwota 148 320,00 , w tym nie był wymagany wkład własny gminy, a dofinansowanie wyniosło 100 procent.

***

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, poprzez realizację 24 szkoleń dla 288 osób w gminie Golczewo z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Mamy nadzieję, że trafimy do jak największej ilości osób, podczas naszych warsztatów.

Jeżeli jesteś osoba chętną do współpracy z nami i chcesz zostać uczestnikiem zapraszamy serdecznie! Każda osoba, która ukończyła 25 rok życia może uczestniczyć tylko w jednym z 7 modułów szkoleniowych.

Dokumenty rekrutacyjne można pobierać i składać:

– w Urzędzie Miejskim w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, pok. nr 17 oraz na stronie www.golczewo.pl

– w Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży (CAM) w Goleniowie, ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów oraz na stronie http://centrumanimacjimlodziezy.blogspot.com/  

Formularze zgłoszeniowe można składać do osiągnięcia limitu osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji projektu: do 16 listopada 2020 r.

Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

– Agnieszka Miśkiewicz – Koordynator Projektu, tel. 91 32 25 139, e-mail: a.miskiewicz@golczewo.pl

– Paweł Nowak – Prezes Stowarzyszenia CAM, tel. 693162181, e-mail: camgoleniow@gmail.com  

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin:

1. Deklaracja udziału w projekcie

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 

3. Oświadczenie o niepełnosprawności

4. Regulamin naboru