“Można Inaczej” – SPOŁECZNIK

camgoleniow@gmail.com

Celem projektu “Można Inaczej” realizowanego od maja do października 2020 roku było wzmocnienie roli wychowawczej Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Goleniowie do którego kierowane są osoby nieletnie zagrożone demoralizacją oraz integracja z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Zaplanowano zakup worka bokserskiego, rękawic oraz dwóch foteli do rozmów indywidualnych z wychowankami. Całość miała zakończyć się wspólnym ogniskiem młodzieży z wyjazdem na pole do gry Paintball. W związku z pandemią i zawieszeniem działań w Ośrodku Kuratorskim, aneksowaliśmy umowę i zorganizowaliśmy spotkanie warsztatowe integracyjne dla młodzieży z orzeczeniem sądowym (będącej pod nadzorem kuratora i skierowanej do Ośrodka kuratorskiego) oraz dla młodzieży – wychowanków wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Podczas jednodniowych warsztatów w dniu 23 października 2020 roku wzięło udział 16 osób (potwierdzone listami obecności). Młodzież wspólnie z instruktorem wykonywała stroiki świąteczne. Wkład własny w wysokości 80 złotych został przeznaczony na zakup poczęstunku. Udział w warsztatach wzięła młodzież w wieku od 9 lat do 17. Wykonane stroiki dzieci i młodzież zabrały ze sobą.

Osiągnięte ilościowe i jakościowe rezultaty realizacji projektu
– zorganizowano 6 godzinne spotkanie integracyjne w formie warsztatów
– 16 młodych ludzi wzięło udział w zajęciach integracyjnych
– uzyskano integrację młodzieży w środowisku lokalnym,
– uzyskano wzrost samooceny u młodych ludzi,
– 16 osób nabyło praktyczne umiejętności z decoupage,
– 16 młodych ludzi kreatywnie spędzało czas wolny,
– Młodzi ludzie uczyli się współpracy w grupie,
– uwrażliwiono na potrzeby najbliższego otoczenia.