“Senior w Sieci – domowe pogotowie komputerowe”

camgoleniow@gmail.com

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na podnoszenie kompetencji cyfrowych, w ramach zadania uruchomiliśmy Indywidualne Szkolenia Komputerowe i podstaw Internetu. Trenerzy Informatyki na zaproszenie chętnych seniorów przyjadą do miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca użyteczności publicznej jak świetlica/klub/ w i grupach 1 – 3 osób prowadzić będą szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Planujemy że jedno szkolenie trwać będzie 8 godzin szkoleniowych. Pierwszeństwo będą miały osoby i rodziny z którymi nie zamieszkują osoby mające umiejętności z obsługi komputera czy Internetu. W ramach szkolenia (instruktorzy przyjadą z własnym sprzętem komputerowym) seniorzy zostaną nauczeni: podstaw obsługi komputera, podstaw obsługi Internetu, wyszukiwanie informacji w Internecie, Kultura w Sieci, media społecznościowe, komunikacja Internetowa, bezpieczeństwo w Sieci. Osoby otrzymają ponadto podręcznik instruktażowy dostosowany do nich z podstaw obsługi komputera.

Miejsce realizacji zadania
Powiaty: – goleniowski – Stargardzki, – m. Szczecin – policki, – łobeski – kamieński – gryficki

Grupa docelowa
Osoby: seniorzy, emeryci, powyżej 60 roku życia, samotnie zamieszkali głównie na terenach wiejskich jak i miejskich, nie posiadający kompetencji z umiejętności obsługi komputera czy internetu. Zamieszamy przeprowadzić 60 szkoleń dla beneficjentów, w których weźmie udział minimum 60 osób (zakładamy grupy od 1 do 3 osób) a max. 180 osób.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 785 691 669

Czas trwania projektu: maj-listopad 2020 rok. Liczba miejsc ograniczona.

Font Resize