Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

Zapytanie ofertowe z dn. 07.12.2022

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ul. Jana Matejki 3c,
72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.
kurs operatora wózków widłowych

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: “GOL”- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób
młodych, nr : RPZP.07.02.00-32-K005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej
RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia
podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Numer
naboru: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy

Protokół wyboru oferty


[26.09.2022] Zapytanie Ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c,

72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

kurs sternik motorowodny.

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe – kurs sternik motorowodny
 2. Formularz ofertowy

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku


[21.06.2022] Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ul. Jana Matejki 3c,
72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.
Szkolenie: barman 1 stopnia

dla 1 osoby

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Dokumenty dotyczące zapytania:

 1. Zapytanie cenowe
 2. Wzór umowy szkoleniowej z wykonawcą
 3. Formularz ofertowy

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty


[02.06.2022] Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c,

72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

kurs operatora wózków widłowych dla 3 osób

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: “GOL”- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych, nr : RPZP.07.02.00-32-K005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Numer naboru: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

Dokumenty dot. zapytania

 1. Zapytanie ofertowe/cenowe
 2. Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[26.05.2022] Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c,

72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

Szkolenie: podniesienie umiejętności cyfrowych z egzaminem ECDL BASE

dla 9 osób oraz egzamin ECDL BASE dla 2 osób

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: “GOL”- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych, nr : RPZP.07.02.00-32-K005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Numer naboru: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

Dokumenty dot. zapytania:

Zapytanie ofertowe/cenowe

Zał. nr 1. Formularz oferty

Protokół wyboru oferty


[25.05.2022] Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c,

72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

Szkolenie prawo-jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym i badaniami lekarskimi

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Dokumenty dot. zapytania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty

PROTOKÓŁ WYBORY OFERTY


[25.05.2022] Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c,

72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

kurs stylizacji paznokci

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Dokumenty dot. zapytania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty


Font Resize