Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

[22.12.2020] Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty – Dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu pt.: “GOL”-
Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych.

Zapoznaj się z protokołem (.pdf)

[08.12.2020] Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni”.

link do ogłoszenia 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21031

Font Resize