Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

cam.org.pl         e-mail: camgoleniow@gmail.com

Podnosimy kompetencje cyfrowe na Gminie Resko

Gmina Resko otrzymała dotację w postaci grantu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1:  Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn.  ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Szczegółowe informacje o…
Przeczytaj więcej

Podsumowanie 2020 roku

Mijający rok 2020 był dla nas wszystkim rokiem, kiedy to musieliśmy sprostać wyzwaniom związanymi z pandemią. Mimo tych trudności, dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży rok 2020 był bardzo pracowity i w którym znacząco rozwinęliśmy swoje skrzydła. Dlatego zapraszamy do krótkiego przeglądu naszych dokonań. 1. Realizacja zadania dofinansowanego przez Gminę Goleniów pn. „Animacja 2020” – to…
Przeczytaj więcej

Wesołych Świąt !

Cudownych, białych, miłych, radosnych, pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia upływających we wspaniałej atmosferze, życzy ekipa Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

Bezpłatny ozonator

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty!

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów, ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni” link do ogłoszenia 

Zachodniopomorski Lider NGO

Konkurs Zachodniopomorski Lider NGO!W najbliższy wtorek 8 grudnia 2020 roku o godzinie 19.00 odbędzie się w formie on-line uroczysta gala gdzie poznamy wyniki Zachodniopomorskiego Lidera NGO!Jako Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży zgłosiliśmy swój projekt “Dobry Początek – podnoszenie kompetencji wychowawczych z wykorzystaniem symulatorów niemowląt” który od dwóch lat realizujemy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa zachodniopomorskiego.…
Przeczytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni” Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.cam.org.pl/zapytania-ofertowe/ lub na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19297 Zapraszamy do składania ofert!

REKRUTACJA!

Zapraszamy do udziału w projekcie “ANTIDOTUM” rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie gminy Goleniów. Stowarzyszenie Centrum Animacji w Goleniowie zaprasza rodziny zastępcze z terenu Gminy Goleniów do udziału w projekcie, którego celem jest objęcie wsparciem w zakresie wzmocnienia kompetencji ITC (kompetencje komputerowe i informatyczne) doświadczające skutków pandemii koronawirusa. Informacje na temat rekrutacji do projektu oraz formularze…
Przeczytaj więcej

Zakończone szkolenia !

Gmina Golczewo zakończyła projekt pn. “Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W dniu 6 listopada 2020 r. przekazano Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej sprzęt komputerowy – 24 laptopy oraz wózek do przechowywania laptopów o łącznej wartości 57 299,30 zł, zakupiony w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. Projekt został…
Przeczytaj więcej

“Można Inaczej”

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie w partnerstwie z Ośrodkiem Kuratorskim nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie realizuje zadanie dofinansowane przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pod tytułem “Można inaczej”. W ramach zadania, w dniu dzisiejszym, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa odbyły się spotkania (w małych 5-cio osobowych grupach) z instruktorem, który razem z…
Przeczytaj więcej

Font Resize