Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

cam.org.pl         e-mail: camgoleniow@gmail.com

MIKRO-KAMPANIE

#AktywniObywateleDotacje W ramach projektu “Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” w Ośrodkach Kuratorskich w całej Polsce organizowane są mikro-kampanie których celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy i dyskryminacji. Jest to kolejny etap ogólnopolskich działań pod przewodnictwem Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie dzięki projektowi realizowanemu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego…
Przeczytaj więcej

Zapraszamy na Konferencję

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji skierowanej do wychowawców i pracowników Ośrodków Kuratorskich w Polsce i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konferencja jest podsumowaniem działań w projekcie “Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram! który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG. Szczegóły…
Przeczytaj więcej

Zajęcia ART-TZA w Ośrodkach Kuratorskich

Pamiętacie, że Centrum Animacji Młodzieży realizuje ogólnopolski projekt skierowany do osób pracujących z młodzieżą? Także osoby z Goleniowa biorą w nim udział ! O tym jak pracują, co dzieje się w wielu regionach Polski dzięki naszej inicjatywie i pomysłom, możecie poczytać na naszej stronie: http://www.cam.org.pl/wydarzenia/ Projekt “Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany jest z dotacji…
Przeczytaj więcej

Dobry Początek – Start w Dorosłość!

“Dobry początek – Start w Dorosłość!” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie a dofinansowany ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu nasze symulatory niemowląt BabyCare RealityWorks (r) odwiedzają miejsca pracy z młodzieżą gdzie uczymy odpowiedzialnego rodzicielstwa młode osoby oraz przestrzegamy przed nieodpowiednim, ryzykownym zachowaniem. Podczas zajęć młodzi ludzie nie tylko otrzymują pod opiekę “niemowlę”, ale…
Przeczytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. Prowadzenie zajęć w pracowniach GOL. Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego…
Przeczytaj więcej

Warsztaty w Resku zakończone!

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie w okresie wakacyjnym zakończyło warsztaty z podnoszenia kompetencji cyfrowych na Gminie Resko. Ponad 280 osób wzięło udział w szkoleniach organizowanych w partnerstwie z Gminą Resko, przeprowadzono ponad 380 godzin warsztatów komputerowych a zakupione komputery trafiły do gminnych placówek edukacyjnych gdzie dzieci i młodzież wykorzystywać je będą do nauki. Jesteśmy…
Przeczytaj więcej

Plenerowo podczas “Wakacji 2021”

Międzymiastowa, ba, nawet międzynarodowa ekipa młodych ludzi rozpoczęła dziś działania artystyczne. Niech nie zdziwi Was widok skupionych na twórczej pracy młodych ludzi. To właśnie uczestnicy miejskiego pleneru, przelewają na płótno i papier uroki i nieuroki naszego miasta. Dziś zaglądamy im przez ramię. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć na wystawie poplenerowej w Bramie Wolińskiej pod…
Przeczytaj więcej

WAKACJE 2021

Wspaniała pogoda to i zajęcia wakacyjne w Centrum Animacji Młodzieży musza być udane! Malujemy obrazy, bawimy się na świeżym powietrzu, animujemy a co najważniejsze – nie nudzimy się. Przy tak pięknej aurze na zewnątrz nie można siedzieć tylko w czterech ścianach, ale koniecznie trzeba wyjść na okoliczną przestrzeń i bawić się wspólnie. Tak oto przebiegają…
Przeczytaj więcej

Co się dzieje w Centrum Animacji Młodzieży?

Od jakiegoś czasu okoliczni mieszkańcy ulic Matejki czy Lipowej w Goleniowie widzą wzmożony ruch wokół budynku przy ul. Matejki 3 w Goleniowie. Wycinane są stare kraty w pomieszczeniach zajmowanych wcześniej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, przed budynkiem zauważyć można było palety z bloczkami, z pomieszczeń dobiegały hałasy kucia ścian. Wielu okolicznych mieszkańców dopytuje co to za…
Przeczytaj więcej

POPC w Resku

Praktycznie zakończyliśmy już warsztaty i szkolenia z podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na Gminie Resko. Ponad 280 osób wzięło udział w spotkaniach, gdzie uzupełniali wiedzę z zakresu szeroko pojętego świata komputerowego i internetowego. Na dniach dwie nowe pracownie komputerowe (każda wyposażona w 12 stanowisk komputerowych) trafią do gminnych szkół.

Font Resize