MIKRO-KAMPANIE

camgoleniow@gmail.com

Sprawozdanie z mikrokampanii społecznejNie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” przeprowadzonej przez Ośrodek Kuratorski Nr 2 w Olsztynie wraz z partnerem Fundacją „Radosne dzieci” w Olsztynie w okresie wrzesień-październik 2021

W ramach mikro-kampanii młodzież z Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Olsztynie wykonała plakat nawiązujący do tematu mikro-kampanii.

Plakat ten został wydrukowany w nakładzie 15 sztuk i rozwieszony przez uczestników Ośrodka w miejscach publicznych: Sąd Rejonowy w Olsztynie, świetlica Fundacja „Radosne Dzieci”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”, budynek Biura Kuratorów. Z uwagi na pandemię covid-19 i wprowadzaną kwarantannę oraz naukę zdalną w szkołach, część plakatów zostanie umieszczona w olsztyńskich szkołach w późniejszym terminie.

Następnie w ramach mikro-kampanii młodzież wypisała hasła związane z przeciwdziałaniem przemocy, dyskryminacji oraz wspieraniem pokrzywdzonych, które zostały naklejone na zakupionych cukierkach krówkach.

Dnia 27.10.2021r. młodzież z Ośrodka wraz z opiekunami przeprowadziła sondaż uliczny na temat dyskryminacji oraz przemocy, podczas którego zachęcała spotkane osoby do podejmowania działań wspierających słabszych, pokrzywdzonych. Rozdawane były cukierki z wykonanymi napisami.

Przechodnie zachwyceni byli naszą akcją i dziękowali młodzieży za propagowanie takich haseł. Wypowiadali następujące słowa: jesteście super; przywracacie wiarę w ludzi, sprawiliście, że ten dzień jest miły…

Młodzież była bardzo zaangażowana w mikro-kampanię i wyraziła chęć do kolejnych takich akcji propagujących pozytywne działania.

Informacja na temat mikro-kampanii dostępna jest także na stronie: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=956022024953688&id=197769994112232&viewer=197769994112232&m_entstream_source=timeline&paipv=1


CYBERPRZEMOC – HEJT? DELETE!

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie uczestniczy w projekcie „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG”

Partnerem Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie była Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”. Mikrokampania odbyła się w siedzibie Ośrodka Kuratorskiego w dniu 25 października 2021 roku.

Tematem przewodnim mikrokampanii była „Cyberprzemoc – Hejt? Delete!. Kampania została przeprowadzona w formie warsztatu multimedialnego z prelekcją o cyberprzemocy. W pierwszej części uczestnicy mogli zapoznać się ze sprzętem służącym do filmowania – kamery, projektor, oświetlenie. Uczestnicy poznali techniczne aspekty robienia zdjęć i filmów, zapoznali się z zadaniami związanymi z produkcja audiowizualną materiałów filmowych oraz zagrożeniami wynikającymi z nagrywania własnych materiałów i publikowania w sieci internetowej. W drugiej części warsztatu uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące cyberprzemocy, hejtu w sieci oraz poszukiwali możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

Liczba zaangażowanych osób: 15; Planowana liczba odbiorców: pow. 100.


MIKRO-KAMPANIA – KONKURS PLASTYCZNY

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Olsztynie

Informacja o mikro-kampanii dostępna jest na stronie Internetowej Sądu: https://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80:orodek-kuratorski-nr-1&catid=33&Itemid=103


STOP DYSKRYMINACJI

Ośrodek Kuratorski nr 2 przy Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście

Ośrodek Kuratorski nr 2 przy Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście razem z Fundacją “Taki Dom” oraz Fundacją “Alternatyfka” przeprowadzili kampanię dotyczącą niedyskryminowania, tolerancji, braku akceptacji dla przemocy i agresji.

Grupą docelową byli dzieci oraz młodzież. Społeczność lokalna (miejsca położenia Ośrodka) przyjęła bardzo pozytywnie mikrokampanię. Nawiązanie współpracy do mikrokampanii stanowi początek długotrwałej współpracy mającej na celu pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. W przyszłości planujemy włączyć się w projekty realizowane przez fundacje. Przeszkodą jedyną jest pandemia i to, że w trakcie realizacji dzieci oraz wychowawcy byli na izolacji lub kwarantannie.
MIkrokampania była realizowana na teranie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 oraz w jego pobliżu (Łódź, ul. Piotrkowska 17). Nieletni przygotowali plakaty, nagranie. Uczestniczyli w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez fundacje.


MAŁY CZŁOWIEK – DUŻA SPRAWA

Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku

Partnerem Ośrodka Kuratorskiego nr 2 w Świdniku w mikro kampanii społecznej była Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego. Mikro kampania odbyła się w budynku szkoły przy ulicy Jarzębinowej 6 w Świdniku w dniu 30 września 2020 roku w godzinach 11-15. W planowaniu mikro kampanii i przygotowaniach do jej przeprowadzenia brali udział wszyscy wychowankowie ośrodka. Zajęcia prowadziły 3 osoby z kadry ośrodka oraz 4 wychowanków. W kampanii udział wzięło 24 uczniów klasy 1f.

Tematem kampanii były tolerancja i poszanowanie praw innych ludzi.

W grupie dzieci 7 letnich przeprowadzono warsztaty, których celem było pokazanie różnorodności ludzi i nauka akceptowania odmienności. Odbyła się też „burza mózgów”, dzieci sporządziły „Inne Portrety” oraz „Drzewo Zrozumienia”, wybierając „ważne słowa” dotyczące tolerancji. W czasie 4 godzinnych warsztatów dzieci miały możliwość skorzystania z przekąsek i napojów. Dzieci biorące udział w projekcie były bardzo zainteresowane tematem. W czasie warsztatów były zaangażowane i kreatywne i jednocześnie dobrze się bawiły. Dzięki partnerstwu ze Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku udało się zainteresować i zaangażować dużą grupę dzieci i pokazać im wartość każdego człowieka. Mikro kampania była bardzo dobrze przyjęta w środowisku szkolnym. Efekty pracy „Inne Portrety” i „Drzewo Zrozumienia” są nadal prezentowane na korytarzu i budzą zainteresowanie wśród uczniów innych klas. Otrzymaliśmy wiele zaproszeń do przeprowadzenia kampanii w kolejnych klasach. Wychowankowie włożyli dużo wysiłku w zaplanowanie konkretnych zadań i form pracy. Okazali się bardzo kreatywni. W czasie przygotowań przeprowadzili między sobą wiele dyskusji dotyczących tolerancji i poszanowania praw innych ludzi. Skonfrontowali swoje zachowanie i stosunek do innych ludzi ze swoimi deklaracjami. Wychowankowie uznali działania oraz samą kampanię za bardzo ważną i inspirującą. Prowadzący warsztaty byli dumni, że udało im się przeprowadzić wszystkie zadania i zainteresować tymi działaniami dzieci.

Informacja dotycząca mikro kampanii została zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego.


NAUCZ SIĘ MÓWIĆ STOP!

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Poznaniu

Informacja o kampanii: Organizacja kampanii składa się z 2 części. Pierwsza z nich realizowana od 1 do 15 października 2021 stanowi wspólne przygotowanie kampanii z wychowankami Ośrodka pod kierunkiem wychowawców i obejmuje: opracowanie nazwy, formy, tematu kampanii, przygotowanie scenariuszy spotów i ich realizacja a także zajęcia o tematyce antydyskryminacyjnej osadzające pracę nad kampanią w określonym kontekście. Druga część –  realizowana od 15 października będzie polegała na kolejnym udostępnianiu stworzonych spotów w  mediach społecznościowych tj. na kanale Youtube Fundacji OK oraz na facebookowym fanpage’u Ośrodka Kuratorskiego i innych podmiotów.


Liczba zaangażowanych osób: 20 planowana liczba odbiorców: 1000
Kampania dotycząca różnych form dyskryminacji widzianej z perspektywy świadka. Celem jest wzbudzenie postawy gotowości do aktywnego  przeciwdziałania temu zjawisku.

O kampanii dowiesz się także na stronach:

https://www.facebook.com/fundacjaok

https://www.facebook.com/OsrodekKuratorski1/


Projekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG

Font Resize