Droga do Samodzielności

camgoleniow@gmail.com

“Droga do samodzielności” to zadanie skierowane do młodych ludzi – usamodzielnianych wychowanków Domów Dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz wychowanków Sądowych Ośrodków Kuratorskich wobec których zastosowano środek wychowawczy w postaci skierowania do Ośrodka Kuratorskiego i nadzór kuratora sądowego. Zadanie polega na organizacji cyklu warsztatów w każdej z placówek na powiatach: goleniowskim, szczecińskim, szczecineckim, stargardzkim, które to warsztaty obejmować będą następujące zagadnienia obejmujące sfery życiowe młodego człowieka jak: doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz organizacja wizytacji zakładu pracy zgodnie z preferencjami beneficjentów – sfera zawodowa; przygotowanie do pełnienia ról rodzicielskich poprzez warsztaty i zajęcia wychowawcze podczas których będą wykorzystywane symulatory niemowląt – sfera społeczna; warsztaty cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałaniu uzależnieniom od Internetu – obszar informacyjno-zdrowotny.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


Przebieg warsztatów w placówkach opiekuńczych i wychowawczych


1. Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym W Goleniowie

Jeszcze przed wakacjami, zorganizowaliśmy zajęcia w Ośrodku Kuratorskim w Goleniowie podczas których grupa młodych osób zapoznawała się z przyczynami cyberprzemocy, szkoliliśmy się jak reagować gdy stajemy się ofiarą hejtu oraz poznawaliśmy sposoby relaksacji, by w emocjach nie wciągnąć się w gierki hejterów i samemu nie stać się sprawcą cyberprzemocy.

Podczas zajęć z doradcą zawodowym, rozmawialiśmy o własnej działalności gospodarczej, jakie są koszty prowadzenia własnej firmy, ale także sprawdzaliśmy zapotrzebowanie na lokalnym rynku. Odwiedziliśmy lokalną pizzerię gdzie szef kuchni, a zarazem właściciel zapoznał nas z pracą pizzermana.

Praca z symulatorami niemowląt to rozmowy o niebezpiecznych i ryzykownych zachowaniach, młodzi ludzie zapoznali się czym jest FAS, jakie objawy ma dziecko na głodzie narkotykowym, a także jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia.


2. Stowarzyszenie Centrum Animacji i Młodzieży i Placówka Wsparcia Dziennego “ANTIDOTUM”

W stowarzyszeniu wraz z grupą młodych ludzi wielokrotnie rozmawialiśmy o hejcie w Internecie oraz cyberprzemocy z grupami młodych ludzi którzy do nas przychodzą na zajęcia. Niektórzy, szczególnie si starsi zdecydowali się wziąć pod opiekę “niemowlę” na cały weekend. Prowadzenie warsztatów na których odpowiedzialne rodzicielstwo jest propagowane, to jeden z głównych celów funkcjonowania stowarzyszenia, podobnie jak aktywizacja zawodowa młodych ludzi.

Wizytacja zakładu pracy do Firma eventowa – “Prunesti Events”, podczas której była okazja zapoznać się z tajnikami prowadzenia nie tylko punktu gastronomicznego, ale i prowadzenia cateringu np. podczas wesel czy imprez okolicznościowych.


3. Ośrodek Kuratorski nr 1 Przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Z dniem 01 lutego 2023 roku powołano Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Mimo, że funkcjonuje dopiero kilka miesięcy, nasze symulatory i nasz projekt odwiedził to, jak nie patrzeć, ciekawe miejsce pracy z młodzieżą na terenie naszego regionu. Była to okazja by także zaprosić młodych ludzi do uczestnictwa w naszym zadaniu w którym propagujemy odpowiedzialne, a co najważniejsze, zdrowie społeczeństwo i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Pomimo, że w ćwiczeniach i warsztatach wzięli udział mężczyźni, nie znaczy że ta wiedza nie jest im potrzebna. To oni w przyszłości zakładać będą rodziny i także brać odpowiedzialność za wychowanie własnych dzieci, dlatego ważne jest jak odpowiednio reagować na zagrożenia.

Młodzież ponadto wzięła udział w warsztatach, w których rozmawialiśmy o cyberprzemocy, a spotkanie z doradcą zawodowym uświadomiło, jak ważną decyzją jest wybór ścieżki zawodowej.


4. Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Czym jest cyberprzemoc i jak wygląda sprawowanie opieki nad niemowlęciem – o tym rozmawialiśmy i ćwiczyliśmy w Ośrodku Kuratorskim w Szczecinie. Grupa młodzieży mierzyła się z macierzyństwem a także rozmawialiśmy jakie zagrożenia dla płodu niesie nieodpowiedzialny rodzic.

Spotkanie z doradcą zawodowym to wizytacja szczecińskiego Hospicjum i zapoznanie młodzieży z pracą w tym miejscu.


5. Ośrodek kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym W Szczecinku

Spotkanie z doradcą zawodowym i wizytacja zakładu pracy, a także testy reorientujące zawodowo – to wsparcie zawodowe jakie otrzymali wychowankowie placówki. Do tego oczywiście nie mogło zabraknąć warsztatów z symulatorami niemowląt oraz rozmów na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa i cyberprzemocy.


6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Podczas warsztatów organizowanych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wzięły udział młode osoby z rodzin zastępczych, placówki opiekuńczo-wychowawczej a także dwaj młodzi mężczyźni z mieszkania treningowego. Młodzi ludzie z przyjemnością wzięli udział w zajęciach, a w szczególności bardzo zainteresowani byli sprawowaniem opieki nad niemowlakami.


7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie i Nowogardzie

Najpierw warsztaty związane z cyberprzemocą i hejtem w Internecie, potem czym jest przemoc w rodzinie – warsztaty w ramach zadania którego przygotowujemy młode osoby do wejścia w dorosłe życie – życie bez przemocy.

Czym jest FAS? Dlaczego takie dzieci się rodzą? Jak wygląda sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzica gdy jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i dlaczego sąd decyduje o umieszczeniu dziecku poza rodzina? Czym jest syndrom dziecka potrząsanego i jak wygląda syndrom odstawienia u noworodka gdy matka jest narkomanką. Do tego jeszcze dawka ćwiczeń z kamizelką imitującą ciążę, oraz nauka reagowania (na fantomie) gdy maluch się zakrztusi. To tylko część wiedzy, jaka przekazujemy podczas naszych spotkań i warsztatów z młodzieżą. Niezmiernie nas cieszy, że świadomość w społeczeństwie rośnie, a nasze działania (mamy nadzieję) do tego się przyczyniają 🙂.

W ramach zajęć z doradcą zawodowym odbyły się warsztaty w zakładzie fryzjerskim i barberskim.

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie.


8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gryficach

Jak być Mamą, Tatą… – to pytanie wielokrotnie zadają sobie młodzi ludzie u progu dorosłości. Czy gdy założę rodzinę sprostam trudom macierzyństwa i opieki nad dzieckiem, kiedy jest się gotowym na posiadanie dziecka i czy jest na to najlepszy moment? Na te pytania jak i inne odpowiadała młodzież z Goleniowa która nie zawsze ma to szczęście wychowywać się w rodzinnych domach. Były rozmowy i dyskusje o spożywaniu alkoholu i środków odurzających w trakcie ciąży, czy jest syndrom dziecka potrząsanego, jak wygląda dziecko „wcześniak” a grupa wychowanków zdecydowała się na dłużej sprawować opiekę nad naszym symulatorem (przypomnijmy – symulator płacze, wymaga zmiany pieluszki, karmienia, przytulania, kołysania, itp.).

Warsztaty z symulatorami to wielkie przeżycie dla młodych ludzi, którzy na fantomach doświadczają trudów szczególnie zbyt wczesnego macierzyństwa i odpowiedzialności a także uświadamiają czym jest zbyt wczesne podejmowanie ryzykownych zachowań. To także nauka jak radzić sobie z dzieckiem które zadławiło się i zakrztusiło oraz jak udzielać pierwszej pomocy.