Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

cam.org.pl         e-mail: camgoleniow@gmail.com

GOFER czyli…. Dzień Dziecka w Goleniowie!

ZAPRASZAMY!!! 20 czerwiec 2021 Czas na GoFera – pyszną, przedwakacyjną propozycję na wspólne spędzenie czasu w Goleniowie! Czekać na Was będzie wiele atrakcji rozsianych po całym mieście, aby nie grupować się w jednym miejscu. Coś dla dzieci, ale i dla rodzin, a także dla dorosłych… Szczegóły na stronie: www.gdk.goleniow.pl

Szkolenie ART – Dzień 1

Wczoraj w dniu 14 czerwca 2021 roku zakończył się pierwszy dzień ogólnopolskiego szkolenia dla wychowawców Ośrodków Kuratorskich w Polsce z wykorzystaniem narzędzia ART – Treningów Zastępowania Agresji. Rozpoczęcie szkolenia było także okazją do zapoznania uczestników z głównymi działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, ukazanie możliwości współpracy Ośrodków z organizacjami pozarządowymi, w jaki…
Przeczytaj więcej

Nie Krzywdzę!…

Czym jest Trening Zastępowania Agresji w pracy z młodymi ludźmi i dlaczego warto propagować tę metodę wśród osób pracujących z młodymi ludźmi jak i wśród ich samych?ART TZA – czyli Trening Zastępowania Agresji to jednym słowem redukcja agresji i zachowań aspołecznych. To kontrola własnej złości, rozwijanie umiejętności zachowań prospołecznych, treningi wnioskowania moralnego. To potężne narzędzie…
Przeczytaj więcej

Animacje 2021

W ramach zadania “Animacje 2021” dofinansowanego ze środków Gminy, realizujemy zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku. To nie tylko warsztaty plastyczne czy rękodzieła, ale także animacje czy działania skierowane do starszych uczestników warsztatów. W ramach zajęć prowadzimy cykl spotkań związany z podnoszeniem kompetencji społecznych – to nauka planowania działań, odpowiedzialności za swój…
Przeczytaj więcej

Z ostatniej chwili…

Z ostatniej chwili… Województwo zachodniopomorskie opublikowało listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach powierzenie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej. Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży otrzymało dofinansowanie na następujące zadania:SENIORZY-SENIOROM – CZYLI JAK NIE PODDAĆ SIĘ WIRUSOWI – projekt polega na wydaniu podręcznika, w którym przedstawimy sylwetki seniorów i ich sposoby na hobby, zainteresowania a…
Przeczytaj więcej

Zapraszamy do złożenia oferty

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni dla Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM” Zapytanie związane jest z realizacją projektu pn.: ANTIDOTUM, nr : RPZP.07.06.00-32-K004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer…
Przeczytaj więcej

GOL – Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla młodych osób – zaczynamy!

Zapraszamy osoby od 17 roku życia!!! Szczegóły na plakacie.

Kolejnym psom poprawiliśmy warunki!

Kolejne dwie budy wykonane w ramach zajęć sfinansowanych z Fundacji Orlen trafiły do psiaków w trudnej sytuacji. Tym razem uszczęśliwiliśmy dwa psy w miejscowości Jenikowo, gm. Maszewo, którym polepszyliśmy warunki do życia. Mamy nadzieję że będą jak najdłużej służyły, bo wciąż widok zaniedbanych schronień dla zwierząt domowych jest niestety dość częstym zjawiskiem. Jeżeli ktoś z…
Przeczytaj więcej

Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – finansowanego z Funduszy EOG. Projekt skierowany jest do Ośrodków Kuratorskich w Polsce działających przy Sądach Rejonowych. Z jednego Ośrodka Kuratorskiego należy zgłosić 2 osoby (jest to wymóg niezbędny).Informacje o projekcie, dokumentacja aplikacyjna dostępna jest na stronie: http://www.cam.org.pl/dokumentacja-projektowa/…
Przeczytaj więcej

Pierwsze dwa psy otrzymały nowe budy

W ostatnich dniach dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach w ramach darowizny z Fundacji Orlen wykonywały i przygotowywały budy dla psiaków w trudnej sytuacji bytowej. Dziś dwie pierwsze budy wykonane z pomocą uczestników naszych zajęć trafiły do psów najbardziej potrzebujących. Dzięki zgłoszeniu z miejscowości Glicko k. Nowogardu uszczęśliwiliśmy dwa wspaniałe zwierzaki które na co dzień…
Przeczytaj więcej

Font Resize