Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

11.07.2021

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

 prowadzenie nadzoru budowlanego nad remontem powierzchni siedziby CAM w celu powołania Placówki Wsparcia Dziennego w terminie od 15.07.2021 r.

orientacyjny  termin zakończenia inwestycji  z odbiorem to 31.08.2021 r./ maksymalnie do 31.XII.2021 r. 

Prosimy o podanie ceny  brutto za usługę nadzoru tj.:  prowadzenia nadzoru budowlanego remontu ( min. 2 wizyty w tygodniu) wraz z  przeprowadzeniem wszelkich odbiorów  wg załączonego wzoru oferty w  terminie do dnia 15 lipca 2021 r.  do godziny 15.00 bezpośrednio do siedziby CAM lub na adres maila :  camgoleniow@gmail.com

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oferty