Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

STOWARZYSZENIE CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY, realizujące projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pt.: „ANTIDOTUM”, nr: RPZP.07.06.00-32-K004/20 zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu ICT podnoszących kompetencje cyfrowe osób dorosłych, dzieci i młodzieży z placówek rodzinnej pieczy zastępczej na terenie gminy Goleniów.

Okres: zajęcia przewidziane są w terminie od 27 października do 21 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: siedziby placówek rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Goleniów.
Wymiar czasu pracy: dla każdej placówki: 20 godzin wsparcia dla osób dorosłych i dzieci w formie stacjonarnej oraz doradztwo on-line w wymiarze 100 godzin. W projekcie weźmie udział 10 placówek rodzinnej pieczy zastępczej i dla każdej przewidziane jest 20 godzin szkoleń w miejscu funkcjonowania placówki. Łącznie 200 godzin szkoleniowych w tym 38 godzin jako wolontariat. Poprzez doradztwo on-line rozumiemy udzielanie wsparcia w formie zdalnej, poprzez wykorzystanie platform internetowych do tego przewidzianych, z wykorzystaniem zdalnego pulpitu, wideokonferencje, itp.
Zakres tematyczny:
– dla osób dorosłych: techniczne sprawy urządzeń jak konfiguracja sprzętu, instalacja niezbędnego oprogramowania, obsługa podstaw pakietu Office, video strumieniowe, instalacja i konfiguracja urządzeń, dostosowanie sprzętu do wymagań szkoły, zabezpieczenia antywirusowe, bezpieczne
zakupy on-line, sprawy urzędowe przez Internet.

– dla dzieci: programowanie dla dzieci i młodzieży: aplikacje komputerowe i na telefon służące edukacji, kultura w sieci, wirtualne muzea i wycieczki.
Forma doradztwa/ zajęć zdalnych wymaga prowadzenia dokumentacji połączeń.

Wymagania: wykształcenie przedmiotowe w kierunku informatycznym oraz min 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Data publikacji ogłoszenia: 16.10.2020 rok

Termin składania ofert: na oferty czekamy do 23 października 2020 r. do godziny 15.00. Ofertę w formie skanu w formacie .jpg lub .pdf proszę o przesłanie na adres e-mailowy Stowarzyszenia: camgoleniow@gmail.com w tytule e-maila wpisując “Oferta cenowa na prowadzenie zajęć ICT”
Prosimy o podanie stawki brutto za godzinę w rozbiciu na:
– wsparcie stacjonarne w placówce: …………… PLN /h (z uwagi na fakt, że wsparcie przewiduje 38 h pracy wolonatariackiej stawka dotyczy 162 godzin),
– wsparcie on-line: …….PLN/h (100 godzin).
Prosimy o podanie danych kontaktowych: Imię i nazwisko wykonawcy, telefon, e-mail.

Można skorzystać z załączonego formularza oferty: pobierz formularz oferty

Informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela Paweł Nowak, tel. 693162181, lub pytania proszę przesłać na adres e-mail: camgoleniow@gmail.com

***

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[25.10.2020] Ogłoszenie o wyborze  najkorzystniejszej oferty na na prowadzenie zajęć z zakresu ICT podnoszących kompetencje cyfrowe osób dorosłych, dzieci i młodzieży z placówek rodzinnej pieczy zastępczej na terenie gminy Goleniów.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020 na na prowadzenie zajęć z zakresu ICT podnoszących kompetencje cyfrowe osób dorosłych, dzieci i młodzieży z placówek rodzinnej pieczy zastępczej na terenie gminy Goleniów jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

FIRMA USŁUGOWO-SZKOLENIOWA KATARZYNA DUBICKA

Wykonawca udokumentował i spełnił w złożonej ofercie wszystkie warunki w/w zapytania ofertowego.