Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

[08.05.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.: “Wsparcie  specjalistyczne  dla kadry  Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM w Goleniowie”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia specjalistycznego: doradztwa psychologicznego dla kadry Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) „Antidotum”  w Goleniowie na wzór superwizji; dla min. 4 osób: pedagoga rodzinnego, wychowawcy, psychologa oraz socjoterapeuty w formie indywidualnej lub grupowej. Wsparcie prowadzone w terminie czerwiec 2022 –grudzień 2022, w siedzibie Zamawiającego lub formie on-line. Wymiar: do 45 godzin podczas całego okresu obowiązywania umowy rozłożonych w czasie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym: w dni powszednie, w godzinach od 10 do 19. PWD Antidotum obejmuje wsparciem 15 dzieci i młodzieży oraz 10 rodziców.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

a)     osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego,

b)     pocztą tradycyjną/kurierem na adres Zamawiającego z dopiskiem: oferta„Wsparcie specjalistyczne  dla kadry  Antidotum”  

c)     w formie skanów na adres mailowy: camgoleniow@gmail.com (ze wskazaniem w temacie wiadomości- oferta: ”Wsparcie specjalistyczne dla kadry ANTIDOTUM”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności poprzez bazę konkurencyjności zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction (proszę pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników składając ofertę przez bazę konkurencyjności w formie skanu podpisanych dokumentów)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17 maja 2022 r.  do  godz. 15.00

Dokumenty:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy zapytania
  3. Załącznik nr 2. Oświadczenia
  4. Załącznik nr 3. Wzór umowy

szczegóły ogłoszenia w załączeniu poniżej link do ogłoszenia na bazie konurencyjności  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107617

[23.05.2022] PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY