Z Robotyką w Przyszłość

camgoleniow@gmail.com

Z Robotyką w Przyszłość

“Z Robotyką w Przyszłość” – to zadanie z jakim ruszamy z początkiem lutego br. To 12 warsztatów z robotyki na terenach wiejskich, głównie popegeerowskich, gdzie wspomagać będziemy na świetlicach edukację szkolną szczególnie wśród dzieci i młodzieży, które podczas pandemii miały ograniczony dostęp do nowoczesnej nauki. Beneficjenci naszego projektu to młodzież szczególnie podwójnie wykluczona – nie tylko z powodu braków dojazdu do większych miast i dostępu do zajęć pozalekcyjnych, ale także niedostateczną infrastrukturą w szkołach do której uczęszczają. Dlatego realizacja niniejszego zadania ma pomóc poznać nowoczesne metody nauczania i przeciwdziałać wykluczeniu technologicznemu.

Projekt jest finansowany w ramach Programu “Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23” utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *