Podnosimy kompetencje cyfrowe na Gminie Resko

camgoleniow@gmail.com

Podnosimy kompetencje cyfrowe na Gminie Resko

Gmina Resko otrzymała dotację w postaci grantu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. 

,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie w zakładce: “Projekty Realizowane”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *