ENTER – Cyfrowy Świat Seniora

camgoleniow@gmail.com

ENTER – Cyfrowy Świat Seniora

Zadanie pt. “Enter – Cyfrowy Świat Seniora” polega na przeprowadzeniu w roku 2023 na minimum pięciu powiatach województwa zachodniopomorskiego zindywidualizowanych szkoleń z zakresu TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) dla seniorów pow. 60 r.ż. z zakresu podstaw komputera i Internetu oraz korzystania z aplikacji na telefon przydatnych w codziennym życiu seniora. Ponadto, w ramach wolontariatu prowadzony będzie dyżur telefoniczny i on-line tzw. “Pogotowie Komputerowe”, w którym seniorzy biorący udział w projekcie uzyskają pomoc techniczną i doradczą z zakresu TIK. Zadanie skierowane jest do osób starszych, które wykazują niską aktywność zrzeszania się (nie są członkami Uniwersytetów III Wieku, Stowarzyszeń senioralnych, Związków emerytów, itp.), a chcą podnosić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informatycznej. To osoby zamieszkałe w głównej mierze na terenach popegeerowskich, wsiach i małych miast, uczestniczące sporadycznie w spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich lub członkinie rad sołeckich i parafialnych lub osoby nienależące do żadnej organizacji formalnej, jak i pozaformalnej. 

Tematyka szkolenia (przykładowa)

1. Podstawy korzystania z komputera- System Operacyjny Windows (1 godzina)

2. Podstawy korzystania z telefonu/tabletu/Smart-TV z systemem Android (1 godzina)

3. Wstęp do Internetu, czym jest globalna sieć internetowa – zasada działania, przeglądarka internetowa, wyszukiwarki, mailing w tym zakładanie konta pocztowego, wiadomości on-line (3 godziny)

4. Bezpieczeństwo w Sieci – cyberprzemoc, ochrona danych, ochrona antywirusowa, rozpoznawanie zagrożeń w tym fake-newsów, phishing, sposoby manipulacji w Internecie, cyberprzestępczość, wyłudzenia danych, oszustwa internetowe (3,5 godziny)

5. Certyfikowany Podpis Elektroniczny – E-PUAP, E-pacjent, E-Urząd – zakładanie i obsługa kont, poruszanie się po stronach, podpis cyfrowy, wysyłanie dokumentów (2,5 godziny)

6. Sieci społecznościowe i komunikacja w Internecie  – zapoznanie się z najpopularniejszymi portalami społecznościowymi (facebook, Instagram), zakładanie konta w wybranym portalu, netykieta, komunikacja on-line za pomocą wideokonferencji (2 godziny)

7. Aplikacje internetowe/na telefon ułatwiające funkcjonowanie Seniorom – licznik kroków, lokalizator GPS, przypomnienie o lekach, kalendarz on-line, e-doktor, aplikacje motywujące do dbania o zdrowie i kondycje oraz monitorujące stan zdrowia, GPS, mapy, instalacja wybranych aplikacji na sprzęcie beneficjentów (3 godziny), 

8. Kultura i rozrywka w sieci  – dostęp do kultury on-line poprzez zwiedzanie wirtualnych muzeów, wystaw, koncerty muzyczne. Zapoznanie Seniorów z oferta kulturalną polskich muzeów, filharmonii, teatrów, oper. (2 godziny).

Zakres trwania poszczególnych modułów może ulec niewielkiej zmianie w zależności od sprawności beneficjentów i ich wcześniejszych doświadczeń z Internetem. Każdy beneficjent po zakończonym szkoleniu będzie miał możliwość skorzystania z “Pogotowia Komputerowego” czyli usługi telefonicznej i on-line świadczonej przez czterech wolontariuszy, w tym dwóch seniorów 60+ i posiadający wykształcenie informatyczne (technik informatyk, nauczyciel informatyki lub technologii informatycznej), której celem jest wsparcie beneficjentów z zakresu umiejętności komputerowych. 

Pogotowie komputerowe

Dla naszych uczestników szkoleń uruchomiliśmy Pogotowie Komputerowe, gdzie wolontariusz wspiera osoby w korzystaniu z umiejętności komputerowych. Zapraszamy by kontaktować się w przypadku problemów z komputerem, instalacją aplikacji na telefon, podejrzeniem że możemy paść ofiarą przestępstwa internetowego czy zakupem nowego sprzętu. Pogotowie jest czynne w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16.00 do 18.30. Nasz wolontariusz po wstępnej rozmowie zaproponuje także formę pomocy: zdalną za pomocą video-konferencji, telefoniczną a także osobiście w biurze Stowarzyszenia w Goleniowie ul. Matejki 3c. Zapraszamy do kontaktu w przypadku wszelkich wątpliwości podczas korzystania ze sprzętu komputerowego i aplikacji internetowych.