Z robotyką w przyszłość

camgoleniow@gmail.com

“Z Robotyką w Przyszłość” – to zadanie z jakim ruszamy z początkiem lutego br. To 12 warsztatów z robotyki na terenach wiejskich, głównie popegeerowskich, gdzie wspomagać będziemy na świetlicach edukację szkolną szczególnie wśród dzieci i młodzieży, które podczas pandemii miały ograniczony dostęp do nowoczesnej nauki. Beneficjenci naszego projektu to młodzież szczególnie podwójnie wykluczona – nie tylko z powodu braków dojazdu do większych miast i dostępu do zajęć pozalekcyjnych, ale także niedostateczną infrastrukturą w szkołach do której uczęszczają. Dlatego realizacja niniejszego zadania ma pomóc poznać nowoczesne metody nauczania i przeciwdziałać wykluczeniu technologicznemu.

Relacje z warsztatów


Zakończyliśmy drugie warsztaty w których młodzi ludzie, mieszkańcy naszego powiatu, budowali i programowali roboty. Tym razem Przybiernów i grupa zaangażowanych w robotykę młodych ludzi. Młodzi, nie tylko budowali, ale z wykorzystaniem laptopów a także własnych telefonów wprawiali roboty w ruch urządzając wyścigi czy pokonując przeszkody dzięki zainstalowanej aplikacji. Tej radości, ale i skupienia na twarzy w związku z samodzielnym programowaniem, nie sposób opisać 🙂


W lutym 2023 roku odwiedziliśmy Czarnogłowy w Gminie Przybiernów, gdzie uczestnicy warsztatów mieli okazję poczuć się jak prawdziwi budowniczowie i programiści, a powstałe roboty z każdą godziną były coraz bardziej wymyślne i ograniczone tylko wyobraźnią dziecięcą. Na uwagę zasługuje fakt, że z każdym dniem zwiększała się liczba dzieci na zajęciach, co także świadczy że atrakcyjność i ciekawa forma zajęć wpływa pozytywnie na dzieciaki i z chęcią pochłaniają wiedzę. 🙂

Projekt jest finansowany w ramach Programu “Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23” utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Font Resize