Wydarzenia

camgoleniow@gmail.com

Ośrodki Kuratorskie biorące udział w Projekcie “Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG, w ramach uzyskanego Certyfikatu prowadzą szkolenia z zakresu wykorzystania metody w pracy z młodymi ludźmi. Zapraszamy do przeglądu działań realizowanych w Ośrodkach Kuratorskich.


Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku

Kuratorzy z Ośrodka Kuratorskiego nr 2 w Świdniku zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji w ramach projektu „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!”. W dniach 20-27.09.21 w Ośrodku Kuratorskim nr 2 w Świdniku odbyły się warsztaty z ART-u – Trening Zastępowania Agresji. Zajęcia prowadziły Magdalena Bochniak i Ewelina Kura. W warsztatach wzięło udział 8 wychowanków – 6 chłopców i 2 dziewczyny.
Podopieczni byli zaskoczeni formą pracy. Początkowo z dużym dystansem podchodzili do wykonywania zadań. Wraz z wprowadzeniem kolejnych kroków procedury ART uaktywniali się. W końcowej fazie warsztatów współpracowali w grupach, dzielili się spostrzeżeniami w czasie omawiania kolejnych kroków. W części praktycznej próbowali trenować według zasad ART. Warsztaty podobały się wychowankom, zadeklarowali udział w kolejnych zajęciach.
Rozpoczynając szkolenie miałyśmy duże obawy dotyczące zaangażowania naszych wychowanków w pracę metodą ART. Jednak trening zastępowania agresji okazał się łatwo przyswajalny w warunkach zajęć w ośrodku. Początkowy opór uczestników szybko zastąpiła ciekawość a później aktywność. Ważne jest praktykowanie nabytych umiejętności celem zautomatyzowania kroków, gdyż tylko w ten sposób można uzyskać skuteczność w zastępowaniu agresji zachowaniami prospołecznymi.


Ośrodek Kuratorski nr 2 w Olsztynie

Ośrodek Kuratorski Nr 2 w Olsztynie przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie uczestniczy w projekcie „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG”.
Kuratorzy pracujący w Ośrodku Kuratorskim Nr 2 w Olsztynie – Katarzyna Gumowska i Maciej Lipiński uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

W Ośrodku Kuratorskim Nr 2 w Olsztynie prowadzone są zajęcia z Treningów Zastępowania Agresji – TZA ART.
Zajęcia prowadzą kuratorzy zawodowi: Katarzyna Gumowska oraz Ewa Grygieńcza z Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Olsztynie, prowadząca zajęcia w zastępstwie za Macieja Lipińskiego. W zajęciach bierze udział 7 uczestników Ośrodka: cztery kobiety i 3 mężczyzn. Kuratorzy prowadzący zajęcia w Ośrodku widzą potrzebę prowadzenia zajęć z Treningów Zastępowania Agresji – TZA ART. Młodzież wykazuje zainteresowania zajęciami, powoli modyfikuje swoje zachowanie w kierunku społecznie pożądanym, coraz chętniej i aktywniej angażuje się w wykonywanie proponowanych ćwiczeń.

Informacje na temat Ośrodka Kuratorskiego nr 2 w Olsztynie i działań podejmowanych w ramach projektu dostępne są także na stronie internetowej Sądu.


Ośrodek Kuratorski nr 1 w Olsztynie

Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Olsztynie przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie uczestniczy w projekcie „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG”.
Kuratorzy pracujący w Ośrodku Kuratorskim Nr 2 w Olsztynie – Ewa Grygieńcza i Jakub Pawłowski uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.
W Ośrodku Kuratorskim Nr 1 w Olsztynie prowadzone są zajęcia z Treningów Zastępowania Agresji – TZA ART. Zajęcia prowadzą kuratorzy zawodowi: Ewa Grygieńcza oraz Jakub Pawłowski, a także wspomagająco Katarzyna Gumowska z Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Olsztynie.
W zajęciach bierze udział 8 uczestników Ośrodka: jedna kobieta i 7 mężczyzn.
Kuratorzy prowadzący zajęcia w Ośrodku Kuratorskim Nr 1 w Olsztynie zauważają dużą potrzebę prowadzenia zajęć z Treningów Zastępowania Agresji – TZA ART. Uczestnicy zajęć początkowo podchodzili z nieufnością do nowej formy pracy, ale z czasem zaczęli wykazywać zainteresowanie zajęciami. Obecnie angażują się w wykonywanie nowych zadań i obserwuje się u nich pierwsze pozytywne zmiany zachowania.

Informacje na temat Ośrodka kuratorskiego nr 1 w Olsztynie i działań podejmowanych w ramach projektu są dostępne na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie.


Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim

We wrześniu tego roku Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim rozpoczął realizację szkoleń z ART-u, z zakresu treningu zastępowania agresji/złości. Zajęcia prowadzą wychowawcy Ośrodka: kurator specjalista – Renata Szerszonowicz i starszy kurator zawodowy – Agnieszka Grymuza, którzy uprzednio nabyli umiejętności i pozyskali „Certyfikat udziału w warsztacie z elementami treningu zastępowania agresji do pracy z młodzieżą w ośrodkach kuratorskich”.

W projekcie bierze udział czworo wychowanków, są to mężczyźni. Nieletni z zainteresowaniem uczestniczą w szkoleniu z zakresu treningu zastępowania agresji/złości. Z ciekawością przyjęli wiedzę dot. rozpoznawania napięcia oraz uważnie słuchali i ćwiczyli kroki eliminacji eskalacji złości. Najpierw mieli wątpliwości co do skuteczności wyuczonych „kroków” w procesie zastępowania agresji”. Jednak elementy wiedzy i systematyczne ćwiczenia treningu zastępowania agresji, w ocenie wychowanków, przynoszą oczekiwane rezultaty.

Trening zastępowania agresji jest efektywną metodą edukacji młodzieży w zakresie rozpoznawania subiektywnych – negatywnych emocji. Ponadto wskazuje na możliwości radzenia sobie z tymi emocjami, bez przykrych konsekwencji. Trening uczy odpowiedzialności za swoje własne zachowania.


Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

Osoby prowadzące szkolenie: starszy kurator zawodowy Magdalena Golinia, kurator zawodowy Izabela Lichawska

Liczba wychowanków która wzięła udział: 15 osób (6 dziewcząt, 9 chłopców)

Wychowankowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach, chętnie opisywali (słowami/w formie plastycznej) czym jest złość, jak reagujemy w złości. Uznali zgodnie, że ciężko zapanować nad złością i wiele z ich problemów wnika właśnie z tego powodu, że nie potrafią jej kontrolować i reagują impulsywnie za co ponoszą konsekwencje (w tym prawne). W Ośrodku warsztaty będą prowadzone cyklicznie w każdy piątek.

W Naszej opinii systematyczne treningi kontroli złości wpłyną korzystnie na nieletnich. Będą potrafili ocenić stan emocjonalny w jakim się znajdują, nauczą się panować nad złością, na spokojnie ocenią sytuację i docelowo będą potrafili znaleźć prospołeczne rozwiązanie. Metoda, której się nauczą pozwoli im uniknąć wielu problemów.


Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

W Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie przeprowadzono zajęcia z Treningów Zastępowania Agresji – TZA ART. Zajęcia prowadzili kuratorzy zawodowi p. Franciszek Marek Mazurowski oraz p. Mariusz Lemanek. W zajęciach wzięło udział 7 uczestników Ośrodka Kuratorskiego: trzy kobiety oraz czterech mężczyzn. Na początku zajęć uczestniczy byli zmieszani, niechętnie chcieli współpracować. Jednak z każdą minutą zajęć uczestnicy otwierali się i coraz bardziej wchodzili w tematykę zajęć. Pod koniec zajęć z uśmiechami na twarzach chętnie uczestniczyli i realizowali zadania w grupie. Kuratorzy prowadzący zajęcia widząc wzrost zainteresowania uczestników tematyką zajęć będą dalej korzystać z technik i metod Treningu Zastępowania Agresji – TZA ART. Konsekwentna realizacja TZA ART pozwoli na wzrost motywacji i obniżenie emocji, złości u uczestników Ośrodka Kuratorskiego.

Informacja o prowadzonych warsztatach znalazła się także na stronie Internetowej Sądu w Mrągowie: https://www.mragowo.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179:orodek-kuratorski-nr-2-w-mrgowie&catid=31:struktura-organizacyjna&Itemid=135


Ośrodek Kuratorski nr 3 w Świdniku

W dniu 14 września 2021r. w Ośrodku Kuratorskim Nr 3 w Świdniku przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Mickiewicza 4, 21-040 Świdnik. Zajęcia z ART prowadzili w Ośrodku: kurator specjalista Mariusz Węs (kierownik OK nr 3) oraz starszy kurator zawodowy Paweł Frąk. W prowadzonych zajęciach wzięło udział łącznie 5 osób (dwie wychowanki oraz trzech wychowanków Ośrodka Kuratorskiego).

W trackie zajęć omówiliśmy tematykę emocji, czym są, w jaki sposób je odczuwamy, czy też sposób ich prezentacji otoczeniu. W trakcie zajęć skupiliśmy się na treningu kontroli złości, z którą mamy na co dzień do czynienia. Wspólnie z grupą młodzieży doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę wiele czynników może wywołać złość, a sposób w jaki sobie z nią poradzimy może mieć dla każdego zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Uczestnicy biorący udział w zajęciach informowali, że trudno jest mówić o emocjach, przyznanie się do tego, że jest się złym, zdenerwowanym jest postrzegane jako słabość. Trudno też jest zmienić sposób reagowania na złość, jeśli sposoby do tej pory stosowane były skuteczne, jednak nie były one prospołeczne. Grupa informowała również, że lepiej się uczestniczy w zajęciach, kiedy młodzież się zna i zna się też osoby prowadzące.

Jako osoby prowadzące stwierdziliśmy, że na pewno łatwiej prowadzi się zajęcia, jeśli dobrze określi się cel zajęć, wskaże się korzyści z nabytych umiejętności. Na początku istotne jest, aby grupa, z którą prowadzimy zajęcia nie była zbyt liczna; zdecydowanie zgadzamy się z młodzieżą, że grupa powinna się znać, aby każdy z uczestników czuł się bezpiecznie. Warto też zwrócić uwagę na wiek uczestników, żeby nie była to grupa mocno zróżnicowana pod tym względem; na sposób prowadzenia zajęć istotne również może być zmęczenie uczestników zajęć np. po szkole, czy praktykach.


Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Osoby prowadzące warsztaty: Katarzyna Majorczyk, Michał Remesz

Liczba uczestników: łącznie 20 osób: 8 dziewczyn, 12 chłopców

Poziom zaangażowania młodzieży oceniamy jako wysoki. Metoda wydaje się być atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach, szczególnie w tych wymagających trenowania zachowań w formie odgrywanych scen.

Konstrukcja zajęć pozwala zaangażować każdego uczestnika. Przekazywane treści są przydatne ze względów wychowawczych. Narzędzie jest komfortowe w zastosowaniu, pozwala wpływać na przebieg procesów w grupie. Prowadzenie przez dwóch trenerów radykalnie ułatwia realizację zajęć. Metoda spodobała nam się na tyle, że zdecydowaliśmy się kontynuować naukę jej stosowania i uzyskaliśmy we własnym zakresie certyfikaty trenerskie. Zajęcia realizujemy w Ośrodku regularnie.

Informacje o podejmowanych działaniach Ośrodka Kuratorskiego dostępne są także na stronach:

https://www.facebook.com/fundacjaok/posts/219775823533302

https://www.facebook.com/OsrodekKuratorski1/posts/429161971883183


Ośrodek Kuratorski nr 1 w Puławach

  1. Wychowawcy prowadzący szkolenie: Olga Bernat i Aleksandra Oczkowska
  2. Liczba wychowanków która wzięła udział: z podziałem na kobiety i mężczyzn – 2 dziewczynki i 3 chłopców – łącznie 5 wychowanków
  3. Podopieczni podczas TZA nie tylko uczą się jak radzić sobie ze złością i agresją, ale też poznają umiejętności prospołeczne. Nasza młodzież zapoznała się z komunikatem odważnym FUKOZ czy zgłębiła trudną sztukę wnioskowania moralnego. Wychowankowie są zadowoleni z udziału, gdyż jest to dla nich nowa umiejętność, którą mogą wykorzystać w życiu poza ośrodkiem. Najbardziej podobają im się dylematy moralne, choć nie jest to łatwa sztuka. Podczas dyskusji nad różnymi dylematami, podopieczni uczą się również kulturalnej rozmowy i dobrego argumentowania. 
  4. Uważamy, że TZA jest bardzo dobrą metodą pracy w OK, gdyż rozwija wychowanków na wielu płaszczyznach. Trening Kontroli Złości jest dla podopiecznych często wybawieniem trudnych chwilach. Trening Umiejętności Społecznych natomiast przygotowuje młodzież do poradzenia sobie z porażkami czy pominięciem. Uważamy, wychowankowie niejednokrotnie będą korzystali z nabytych umiejętności. 

Link do strony Ośrodka Kuratorskiego: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188797710053502&id=100067698229676


Ośrodek Kuratorski nr 1 w Goleniowie

We wrześniu 2021 roku odbyły się zajęcia z Treningów Zastępowania Agresji w których wzięli udział wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego w Goleniowie (6 chłopców). Trenerami realizującymi warsztaty są kuratorzy zawodowi Dorota Palacz oraz Paweł Nowak, na co dzień pracujący w Ośrodku.

Początkowo młodzież nieufnie podchodziła do zajęć tym bardziej że była to dla nich w pewien sposób nowość. Jednakże z biegiem czasu i wraz z liczbą przeprowadzonych warsztatów coraz bardziej otwierali się i chętniej brali udział w spotkaniach. Jak przyznali podczas rozmowy “Myśleli że będzie nuda”, a tymczasem warsztaty bardzo ich zaciekawiły.

Jako wychowawcy i osoby pracujące z młodzieżą uważamy, że takie metody i narzędzia są potrzebne. Pozwalają one nie tylko urozmaicić formę zajęć w Ośrodku ale wpływać na zmianę postawy wychowanków.