Symulacja Biznesowo-Rodzinna – DOKUMENTACJA

camgoleniow@gmail.com


Na potrzeby realizacji zadania, prowadzimy dokumentację która jest nam niezbędna do udokumentowania naszych działań jak i na potrzeby statystyczne oraz do kontroli. Wzory dokumentów przedstawione zostały poniżej.

Porozumienie o współpracy


Lista obecności podczas zajęć