PROJEKTY ZAKOŃCZONE

camgoleniow@gmail.com

01.09.2020. Z ostatnim dniem sierpnia zakończyliśmy projekt “Wakacje 2020” realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży przy dofinansowaniu Gminy Goleniów. W ramach projektu „Wakacje 2020” zorganizowaliśmy:

– zajęcia artystyczne pn. „Przygoda z rękodziełem”,

– zajęcia sportowe na dla dzieci bez ograniczeń wiekowych – podwórkowe turnieje sportowe,

– zajęcia artystyczne i plastyczne dla dzieci starszych i młodzieży,

– warsztaty dla młodzieży starszej z zakresu umiejętności miękkich (podnoszenie samooceny, praca nad sobą, podnoszenie wiary we własne możliwości, rozwijanie zdolności woluntarystycznych),

– spływy kajakowe

Przeprowadzenie niniejszych działań pozwolio nie tylko uatrakcyjnić czas wolny od nauki szkolnej, ale także przyczyniło się do propagowania całorocznych działań Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży.

***

27.06.2020. Zakończyliśmy projekt “Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowanego na terenie Gminy Przybiernów. W ramach projektu przeszkolono 288 osób z podnoszenia kompetencji cyfrowych – mieszkańców Gminy, zakupione laptopy w ilości 24 sztuk zostały przekazane do gminnych szkół.