POPC STEPNICA

camgoleniow@gmail.com

Na terenie Gminy Stepnica trwają szkolenia z podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców powyżej 25 roku życia. W ramach spotkań poruszamy takie tematy jak “Kultura w Sieci”, “Rodzic w Internecie” czy “Działam w sieciach społecznościowych”. Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie mieszkańców a w szczególności rodziców, którzy w obawie przed ponownym zdalnym nauczaniem chcą podnieść swój zakres wiedzy z zakresu Internetu czy komputera. Szkolenia to także okazja do spotkania się, porozmawiania i wymiany pomysłów na przyszłe działania. Dla nas, Stowarzyszenia, to także możliwość poznania nowych ludzi, ich pomysłów i planów.
Wielką przyjemność nam sprawia jak na naszych szkoleniach widzimy osoby starsze, które wydawałoby się są “na bakier” z cyfryzacją. Cieszy nas wielka chęć do nauki tych osób, co świadczy o zapotrzebowaniu na działania związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Dlatego gorąco zapraszamy do kontaktu osoby, które chciałyby przełamywać bariery związane z obsługą komputera 🙂
“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stepnica na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych

Gmina Stepnica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Projekt będzie realizowany ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń dla 288 osób w Gminie Stepnica z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Osoby, które ukończyły 25 rok życia mogą uczestniczyć bezpłatnie tylko w jednym z 7 modułów szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie,

2. Mój biznes w sieci,

3. Moje finanse i transakcje w sieci,

4. Działam w sieciach społecznościowych,

5. Tworzę własną stronę internetową (blog),

6. Rolnik w sieci,

7. Kultura w sieci.

Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Szkolenia odbywać się będą w sołectwach w zależności od zebranych grup uczestników (1 moduł szkoleniowy – 12 osób). Gmina Stepnica zapewni w ramach szkoleń opiekę instruktora, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, serwis kawowy i obiad. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokumenty rekrutacyjne można pobierać i składać:

– w Urzędzie Miasta i  Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, pok. nr 15 oraz na stronie: www.stepnica.pl

– w Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów oraz na stronie: www.cam.org.pl

Formularze zgłoszeniowe można składać do osiągnięcia limitu osób. Liczy się kolejność zgłoszeń. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia szkoleń: sierpień – październik 2020 r.

Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

– Jarosław Gruszczyński – Koordynator Projektu, tel. 721 714 424,

e-mail: dyrektor@mgops.stepnica.pl  

– Paweł Nowak – Prezes Stowarzyszenia CAM, tel. 693 162 181,

e-mail: camgoleniow@gmail.com

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

regulamin naboru

dane uczesnika indywidualnego

oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

oświadczenie o niepełnosprawności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020