OGŁOSZENIA

camgoleniow@gmail.com

[18.01.2021] ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2021 NA REALIZACJĘ USŁUGI: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH – zgodnie z procedurą ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” POPC.03.01.00-00-0086/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego, Zamawiający — Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć z podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Informacje o ogłoszeniu dostępne są w poniższych linkach:

  1. Zapytanie ofertowe (format .pdf)
  2. Zapytanie ofertowe (format .docx)
  3. Wzór formularza oferty – załącznik nr 1 (format .pdf)
  4. Wzór formularza oferty – załącznik nr 1 (format .docx)
  5. Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia – załącznik nr 2 (format .pdf)
  6. Oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3 (format .pdf)
  7. Wzór umowy z wykonawcą (format .pdf)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Font Resize