Młodzież przeciw przemocy

camgoleniow@gmail.com

GALERIA ZDJĘĆ NASZE FILMY REGULAMIN KONKURSU


O projekcie słów kilka


Młodzież przeciw przemocy! – ART-TZA i kampania internetowa przeciwko przemocy wobec kobiet i ekonomicznej.

Zadanie polega na przeprowadzeniu Elementów Treningów Zastępowania Agresji – ART TZA składających się modułów: treningu kontroli złości, treningu umiejętności społecznych, trening wnioskowania moralnego i treningu empatii, warsztatów z symulatorami dziecka potrząsanego i alkoholowym zespołem płodowym (fas) oraz warsztatów cyberprzemocy na temat zachowań mających cechy przemocy seksualnej i ekonomicznej wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będącej wychowankami Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Łobzie, Ośrodków Kuratorskich w Szczecinku, Szczecinie i w Goleniowie wraz z organizacją kampanii internetowej 16 Dni Przeciw Przemocy przeciwdziałającej i uświadamiającej młodym ludziom czym jest przemoc w rodzinie w tym przemoc ekonomiczna i seksualna.

Przebieg projektu

BLOK 1. Trening Zastępowania Złości – warsztaty grupowe ART TZA dla wychowanków placówek opiekuńczych obejmujące pracę warsztatową związaną z kształtowaniem umiejętności prospołecznych, a więc umiejętnością reagowania w sposób nieagresywny na sytuacje trudne i umiejętnością kontrolowania agresji wraz z elementami wnioskowania moralnego, który jest elementem niwelowania zachowań dyskryminacyjnych. Moduł ten poruszać będzie takie zagadnienia jak przemoc ekonomiczna i przemoc ze względu na płeć. Warsztaty ART TZA pozwolą zapoznać się młodym ludziom czym jest przemoc (w tym w rodzinie), jakie są jej skutki i przyczyny i jakie konsekwencje emocjonalno-społeczne ponoszą zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy. BLOK 1 obejmować będzie 25 godzin warsztatów z młodzieżą z grupą 20 osobową. Wymogi prowadzenia ART TZA zobowiązują, aby warsztaty z grupą powyżej 10 osób prowadzone były przez 2 trenerów – Trenera Głównego i Trenera Wspierającego. Dlatego ta pozycja wymaga zatrudnienia 2 osób.

BLOK 2. Cyberprzemoc i jej skutki. Blok ten zawierać będzie ćwiczenia warsztatowe związane z cyberprzemocą w szczególności z uwzględnieniem przemocy i molestowania kobiet w Internecie. To ukazanie młodym ludziom, że przemoc istnieje w Internecie i przedkłada się na ich całe życie codzienne. To także uświadomienie konsekwencji prawnych dla sprawcy przemocy, oraz jakie działania należy podjąć, gdy samemu jest się ofiarą tej przemocy. Na ten blok przewidziano 5 godzin zajęć warsztatowych.

BLOK 3. Przemoc w rodzinie – czym jest zjawisko przemocy domowej, jej skutki dla dzieci i młodzieży doznających przemocy, gdzie szukać pomocy, jak reagować gdy jesteśmy świadkami przemocy. Ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem amerykańskich symulatorów niemowląt Baby Care Reality Works (R) w tym symulatora dziecka potrząsanego, na głodzie narkotycznym, z alkoholowym zespołem płodowym, dziecka wcześniaczego oraz symulatorów środków odurzających alko-gogle oraz narko-gogle. Zajęcia dostosowane do młodzieży w wieku 14-20 lat. Czas trwania zajęć: 5 godzin

BLOK 4. Przygotowanie kampanii internetowej przez młodzież – uczestników warsztatów. Kampania internetowa dotyczyć będzie przeciwdziałaniu przemocy ekonomicznej i seksualnej. W grupach z młodzieżą, nagrany zostanie spot do kampanii (trwający 1-2 minuty) w którym młodzi ludzie – często sprawcy przemocy – pod nadzorem pedagoga i wychowawców oraz instruktora ds. multimediów przygotują tzw. meta-plan (scenariusz) i wspólnie nakręcą spot filmowy o tematyce przemocy seksualnej i ekonomicznej, który zostanie opublikowany 25 listopada 2023 roku – jest to dzień startu ogólnoświatowej kampanii “16 Dni Akcji Przeciw Przemocy”. Tego dnia wszystkie 5 spotów zostanie umieszczone na profilu facebook i youtube wnioskodawcy oraz stronach społecznościowych placówek biorących udział w zadaniu jak i prywatnych stronach beneficjentów zadania, a każdy film zostanie poddany pod głosowanie za pomocą pozytywnych reakcji (tzw. lajki). Czas trwania głosowania to 16 dni, ponieważ zależy nam, aby uczestnicy i osoby odpowiedzialne za film, udostępniały go do jak największej liczby beneficjentów i zachęcały do głosowania. Film (spot internetowy) który w ciągu 16 dni uzyska największa ilość polubień (tzw. lajków zarówno na portalu facebook jak i youtube – liczby zostana) , zostanie ogłoszony zwycięzcą a nagrodą będzie konsola Play Station 4 wraz z grą edukacyjną “Wiedza to potęga”. Wybór nagrody został uzgodniony z wychowawcami placówek podczas rozmów a jej atrakcyjność zmobilizuje wychowanków do udostępniania i lajkowania spotów filmowych związanych z kampanią internetową, dzięki czemu powstałe spoty internetowe trafią do bardzo dużej ilości odbiorców – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Atrakcyjność nagrody w sposób znaczący mobilizuje beneficjentów do zachęcania innych by obejrzeli spot i zagłosowali na niego, poprzez interakcję w postaci (“like” lub “super” na facebooku, lub kciuka w górę na youtube). Zliczane będą tylko pozytywne głosy. Na potrzeby głosowania stworzony zostanie regulamin opublikowany na stronie internetowej wnioskodawcy. Na ten blok przeznaczono 5 godzin (warsztaty z opracowaniem scenariusza plus wykonanie nagrań). Pomiędzy 11 a 15 grudniem 2023 roku odbędzie się uroczyste przekazanie nagrody zwycięskiej placówce.