Międzynarodowy Dzień Tolerancji

camgoleniow@gmail.com

 1. Wzrost świadomości na temat dyskryminacji i tolerancji w życiu społecznym
 2. Wzrost świadomości zachowań związanych z molestowaniem seksualnym w Internecie,
  dyskryminacji ze względu na płeć, itp.
 3. Przeciwdziałanie zjawisku molestowania seksualnego i zachowań dyskryminacyjnych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 4. Ograniczenie liczby zachowań świadczących o molestowaniu seksualnym wobec kobiet i liczby zachowań świadczących o dyskryminacji innych osób,
 5. Zwrócenie uwagi na problem społeczny wśród mieszkańców województwa
  zachodniopomorskiego jakim jest molestowanie seksualne w sieci i zachowania dyskryminacyjne
 6. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji,
 7. Wyposażenie osób pracujących z młodzieżą i osobami dorosłymi w nowoczesne narzędzia pracy i prowadzenia warsztatów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i molestowania seksualnego
 8. Propagowanie dobrych praktyk współfinansowanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
 9. Wzrost umiejętności i wiedzy na temat prowadzenia kampanii społecznych u bezpośrednich uczestników zadania,
 10. Wzrost wiedzy beneficjentów projektu na temat różnorodności społecznej i akceptacji.
 11. Ograniczenie liczby materiałów w przestrzeni internetowej dopuszczających się dyskryminacji i molestowania seksualnego