Galeria zdjęć

camgoleniow@gmail.com

Warsztaty w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Przemoc i agresja a także sposoby jak z nimi sobie radzić a w szczególności jak radzić z internetowym hejtem w sieci, to zajęcia jakie organizowane były w Szczecinku wraz z młodzieżą – wychowankami. Oprócz zajęć, w których rozmawialiśmy o sposobach radzenia z negatywnymi emocjami, młodzież przygotowywała film, który zostanie wykorzystany w konkursie.

Warsztaty w Ochotniczym Hufcu Pracy w Łobzie

W miesiącach wrzesień-październik odbyły się warsztaty w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Łobzie. Uczestnicy warsztatów – młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach rak radzić sobie z agresją i przemocą internetową, poznawali czym jest opieka nad symulatorami niemowląt a także wspólnie kręciliśmy film, który zostanie wykorzystany podczas kampanii internetowej i który będzie walczył o nagrodę. Poniżej – fotograficzna relacja z prowadzonych zajęć.

Warsztaty z młodzieżą w Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży

W sierpniu 2023 roku odbyły się wieczorne zajęcia i warsztaty związane z treningami zastępowania agresji w prowadzonej przez nas Placówce Wsparcia Dziennego. To nie tylko rozmowy jak radzić sobie ze złością i emocjami w nas będącymi, ale także możliwość spędzenia czasu w sposób atrakcyjny i ciekawy. Grupa młodzieży zapoznawała się z metodami ART-TZA, ponadto rozmawialiśmy o przemocy wobec dzieci i w rodzinie, układaliśmy scenariusze filmów i podejmowaliśmy pierwsze próby kręcenia własnego. Przed nami jeszcze kilka spotkań i montowanie nakręconego materiału.