Dokumentacja Projektowa

camgoleniow@gmail.com

Koordynator Projektu: Paweł Nowak, tel. 693162181

e-mail odnośnie projektu: funduszenorweskie.cam@gmail.com

Nabór Uczestników do Projektu

“Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – finansowanego z Funduszy EOG. Projekt skierowany jest do Ośrodków Kuratorskich w Polsce działających przy Sądach Rejonowych. Z jednego Ośrodka Kuratorskiego należy zgłosić 2 osoby (jest to wymóg niezbędny).

Przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ogólną informacją o projekcie.

Następnie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa i naboru, gdzie wyjaśnione są zasady przyjmowania zgłoszeń oraz warunki jakie muszą spełnić kandydaci by zakwalifikować się na szkolenia wyjazdowe i udział w Konferencji.

Kolejnym etapem jest akceptacja Umowy Szkoleniowej która nakłada na uczestników szkoleń obowiązek udziału w szkoleniach i zorganizowania w swoich Ośrodkach Kuratorskich zajęć z młodzieżą i lokalnej mikro-kampanii społecznej.

Na koniec prosimy o wydrukowanie oraz czytelne wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych, ich zeskanowanie i w formie pliku (.pdf, .jpg) wysłanie na adres e-mailowy: funduszenorweskie.cam@gmail.com, lub pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów.

Dokumenty aplikacyjne:

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału w projekcie (.pdf)

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału w projekcie (.docx)

Załącznik nr 2. Oświadczenie – obowiązek informacyjny (.pdf)

Załącznik nr 2. Oświadczenie – obowiązek informacyjny (.docx)

O zakwalifikowaniu na szkolenie (15 Ośrodków Kuratorskich w Polsce) decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo złożonych dokumentów aplikacyjnych. Zapraszamy serdecznie do udziału w Szkoleniach i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz Kurateli i Ośrodków Kuratorskich w Polsce.

Projekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG