Aktualności

camgoleniow@gmail.com

Bank Dobrych Praktyk

Zapraszamy do zapoznania się z publikacja, która powstała w ramach realizowanego projektu “Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!”. “Bank Dobrych Praktyk” to opis działań, podejmowane przez beneficjentów inicjatywy, podsumowanie konferencji a także wyniki ankiety skierowanej do kuratorów sądowych pracujących z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich.

Publikacje można przeglądać bezpośrednio na stronie lub pobrać ją na swój komputer -> tutaj <-

Bank-Dobrych-praktyk


KONFERENCJA

Formularz zgłoszeniowy do pobrania —> pobierz formularz zgłoszeniowy <—

PROGRAM KONFERENCJI

17 listopad 2021 roku, Sala Kolumnowa ZNP przy ul. J. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie w godzinach 10.00 – 13.00

9.30 – 10.00 – Rejestracja Uczestników.

10.00 – 10.15 – Rozpoczęcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości.

10.15 – 10.40 – Paweł Nowak – Prezes Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży – przedstawienie głównych założeń projektu oraz sprawozdanie z dotychczasowej realizacji projektu. Przedstawienie innowacyjnych i nowoczesnych metod pracy z młodzieżą na przykładzie działań Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży.

10.40 – 11.10 – prof. dr hab. Daniel Boduszek – Wykład: „Psychospołeczne podstawy tożsamości kryminalnej wśród młodocianych”

11.10 – 11.30 – Agnieszka Sikora – Bezdomność młodzieży – przyczyny, skutki oraz działalność Fundacji „Po Drugie” w przeciwdziałaniu temu zjawisku.

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 12.30 – Prezentacja działań wychowawczych i resocjalizacyjnych wybranych Ośrodków Kuratorskich w Polsce.

12.30 – 13.00 – Dyskusja

13.00 – poczęstunek (obiad)

Informacje o prelegentach

prof. dr hab. Daniel Boduszek – Polsko-brytyjski psycholog kryminalny specjalizujący się w obszarze psychopatii, zaburzeń osobowości, identyfikacji społecznej wśród grup przestępczych (criminal social identity) i recydywy. Doktorat (PhD) z psychologii kryminalnej uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania) w2013 r., habilitacje z psychologii na Uniwersytecie SWPS (Polska) w 2015 r., profesurę z psychologii kryminalnej na University of Huddersfield (Wielka Brytania) w 2016 r. oraz tytuł naukowy profesora zwyczajnego nadany przez Prezydenta RP w 2021 r. Daniel jest także licencjonowanym psychologiem (British Psychologial Society), naukowcem (Science Council) oraz posiada kwalifikacje wykładowcy uniwersyteckiego (Higher Education Academy).

Agnieszka Sikora – Prezeska Fundacji „Po Drugie” która wspiera ludzi w wieku 18-25 lat zagrożonych i dotkniętych bezdomnością, prowadzi w Warszawie sieć mieszkań treningowych oraz buduje dom dla samotnych matek. Ponadto reżyserka, dziennikarka, scenarzystka, przygotowywała m.in. cykl dokumentalny „Dziewczęta z Falenicy”, Business Woman roku 2020 w kategorii Działalność Społeczna w konkursie Sukces Pisany Szminką.

Paweł Nowak – pracujący na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, współautor książki „Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych” pod red. Łukasza Wirkusa, gdzie podejmował zagadnienia związane z cyberprzemocą, autor i współautor programów edukacyjnych. Wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty realizował innowacyjne projekty skierowane do uczniów zagrożonych cyberprzemocą. Autor i współautor scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących zjawiska cyberprzemocy. Prezes Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży gdzie jest pomysłodawcą i realizatorem innowacyjnych metod pracy z młodzieżą trudną z wykorzystaniem symulatorów niemowląt „Baby Care RealityWorks ®”. Autor projektu “Mobilna Pracownia Robotyki” której celem jest propagowanie tej dziedziny nauki wśród dzieci i młodzieży z zaniedbanych środowisk wychowawczych, realizator projektu GOL – Goleniowski Ośrodek Lokalny który udziela wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczający placówki opiekuńcze i będące w trudnej sytuacji życiowej.


Za nami trzeci dzień szkolenia z Treningów Zastępowania Agresji skierowanego do wychowawców i pracowników Ośrodków Kuratorskich w Polsce. Dzień tez został poświęcony na sesje treningowe w wariancie pracy z grupą i sesje indywidualne, kontynuowaliśmy sposoby prowadzenia Treningów Umiejętności społecznych, ćwiczyliśmy modelowe i pokazowe scenariusze zajęć. Na uwagę zasługuje także świetny kontakt trenerek z uczestnikami zajęć oraz fachowość i perfekcjonizm oraz doświadczenie w pracy z grupą zawodową, jaką są kuratorzy. Ogólnopolski projekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG.


W dniu 15 czerwca 2021 roku minął drugi dzień szkolenia w miejscowości Księże Młyny z metody Treningów Zastępowania Agresji, które wychowawcy Ośrodków Kuratorskich będą wdrażać potem u siebie w pracy z nieletnimi. Podczas zajęć koncentrowaliśmy na Treningach Umiejętności Prospołecznych – jak pracować na kontrakcie z grupą i indywidualnym przypadku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią zdjęć.


Wczoraj w dniu 14 czerwca 2021 roku zakończył się pierwszy dzień ogólnopolskiego szkolenia dla wychowawców Ośrodków Kuratorskich w Polsce z wykorzystaniem narzędzia ART – Treningów Zastępowania Agresji. Rozpoczęcie szkolenia było także okazją do zapoznania uczestników z głównymi działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, ukazanie możliwości współpracy Ośrodków z organizacjami pozarządowymi, w jaki sposób pozyskiwać środki finansowe na atrakcyjne zajęcia dodatkowe. To także okazja by zapoznać wychowawców z celami projektu: „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG. Podczas pierwszego dnia zostaliśmy wprowadzeni do metody Treningu Kontroli Złości oraz w jaki sposób wykorzystywać ją w pracy z nieletnimi w Ośrodku. Była także okazja by wymienić się doświadczeniem i skonsultować ze specjalistami indywidualne przypadki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą małą galerią zdjęć.


UWAGA! Zmiana terminu szkolenia!

Poniżej przedstawiamy listę Ośrodków Kuratorskich które po weryfikacji i przesłaniu dokumentów zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

 1. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Olsztynie
 2. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Nisku
 3. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Łodzi
 4. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Goleniowie
 5. Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim
 6. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Świdniku
 7. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Puławach
 8. Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku
 9. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Zielonej Górze
 10. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Kielcach
 11. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Bychawie
 12. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Mrągowie
 13. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Poznaniu
 14. Ośrodek Kuratorski nr 2 w Łodzi
 15. Ośrodek Kuratorski nr 2 w Olsztynie

Harmonogram szkolenia

Termin: 14-17 czerwiec 2021

Łączny czas trwania: 28 godzin

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy „Vantur”, Księże Młyny 14A, 99-235 Księże Młyny. Strona internetowa: https://www.vantur24.pl

Zakwaterowanie i rozpoczęcie szkolenia: 14 czerwiec 2021 od 9.00 do 12.00

Zakończenie szkolenia: 17 czerwiec 2021 godzina 15.00

Harmonogram szkolenia 14-17 czerwiec 2021