SUKCES!

camgoleniow@gmail.com

SUKCES!

Kolejne nasze wnioski związane z praca z młodzieżą otrzymały w dniu dzisiejszym dofinansowania!

1. Specyfik narkotykowy według domowej receptury – cykl szkoleń i warsztatów dla osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – to szkolenia dla osób pracujących z młodymi ludźmi i podejmujące temat narkotyków oraz środków odurzających

2. ZERO WASTE – Młodzieżowy Bank Dobrych Praktyk – to zadanie skierowane do dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty z oszczędzania żywności i ponownego wykorzystania starych rzeczy. Utworzymy ponadto stronę internetową ze scenariuszami zajęć dla świetlic wychowawczych oraz przy każdej świetlicy powstanie punkt wymiany rzeczy.

3. „Młodzież przeciw przemocy! – ART-TZA i kampania internetowa przeciwko przemocy wobec kobiet i ekonomicznej – to warsztaty i treningi zastępowania agresji dla młodych ludzi i wspólna kampania internetowa związana z powyższą tematyką.

Przed nami kwestie formalne i zaczynamy nabór podmiotów do udziału w projekcie. Informacje o naborze będą udostępniane na naszych stronach i rozsyłane mailowo. Wszystkie nasze inicjatywy są bezpłatne dla beneficjentów! Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *