Zapytanie ofertowe

camgoleniow@gmail.com

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. Prowadzenie zajęć w pracowniach GOL.

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

więcej na: zapytania ofertowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *