Warsztaty w Resku zakończone!

camgoleniow@gmail.com

Warsztaty w Resku zakończone!

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie w okresie wakacyjnym zakończyło warsztaty z podnoszenia kompetencji cyfrowych na Gminie Resko. Ponad 280 osób wzięło udział w szkoleniach organizowanych w partnerstwie z Gminą Resko, przeprowadzono ponad 380 godzin warsztatów komputerowych a zakupione komputery trafiły do gminnych placówek edukacyjnych gdzie dzieci i młodzież wykorzystywać je będą do nauki. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z przedstawicielami Gminy a także pod wrażeniem działającego Centrum Usług Społecznych. mamy nadzieję że to nie ostatni wspólny projekt.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” jest współfinansowany w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III – Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa; Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *