Zapraszamy do złożenia oferty

camgoleniow@gmail.com

Zapraszamy do złożenia oferty

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni dla Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM”

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pn.: ANTIDOTUM, nr : RPZP.07.06.00-32-K004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20

Link do ogłoszenia: http://www.cam.org.pl/zapytania-ofertowe/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *