Tag: szkolenia

camgoleniow@gmail.com

Zakończone szkolenia !

Gmina Golczewo zakończyła projekt pn. “Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W dniu 6 listopada 2020 r. przekazano Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej sprzęt komputerowy – 24 laptopy oraz wózek do przechowywania laptopów o łącznej wartości 57 299,30 zł, zakupiony w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. Projekt został…
Dowiedz się więcej

Senior w Sieci – trwa nabór grup !!!

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie zaprasza na bezpłatne warsztaty z nauki komputera od podstaw dla osób 60+.Jeżeli chciałbyś, aby Twoi rodzice, dziadkowie czy znajomi skorzystali z jednodniowego, bezpłatnego szkolenia w grumie max. 3 osobowej, u siebie w miejscu zamieszkania (lub innym, np. świetlicy wiejskiej, klubie, bibliotece) gdzie senior będzie mógł przez kilka godzin szkolić…
Dowiedz się więcej