Relacje z warsztatów

camgoleniow@gmail.com

NIE KRZYWDZĘ! NIE DYSKRYMINUJĘ! NIE SEKSTUJĘ! Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i dyskryminacji w sieci.

Co robimy, jak pracujemy, kogo odwiedzamy 🙂


Placówka Wsparcia Dziennego i Fundacja Rogowo

Na zaproszenie Fundacji Rogowo i funkcjonującej w jej strukturach Placówki Wsparcia Dziennego wraz z grupą dzieci młodzieży zamieszkałej tereny wiejskie na powiecie Stargardzkim przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące cyberprzemocy i dyskryminacji w sieci. Rozmowy dotyczyły nie tylko zjawisku niewłaściwego korzystania z Internetu, ale przeprowadziliśmy warsztaty z przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w sieci. Młodzież wzięła udział w warsztatach filmowych podczas których poruszony został problem wyśmiewania młodych dziewczyn, które pokazują swoje zdolności i umiejętności poprzez kręcenie tak zwanych rolek. Poruszona została kwestia influencerów i temat, że nie każdemu udaje się być sławnym w Internecie a w większości świat wykreowany przez twórców internetowych jest światem ułudnym i fałszywym. Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży o czym niech świadczy fakt że… obiecaliśmy jeszcze odwiedzić z kolejnymi warsztatami filmowymi.


Centrum Animacji Młodzieży, Placówka Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży i warsztaty z przeciwdziałania przemocy, cyberprzemocy i dyskryminacji w Internecie. Dwie grupy młodzieżowe – uczestnicy zajęć podnoszących kompetencje społeczne które realizuje stowarzyszenie CAM dla Goleniowa jak i grupa wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego brała udział w warsztatach podczas których rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w Internecie oraz nieodpowiednich zachowaniach związanych z cyberprzemocą czy seksualizacją. Kolejnym etapem zajęć było wspólne nagrywanie filmu na potrzeby projektu – młodzież chciała zaakcentować hejtowanie w internecie i wyzwiska jakie umieszczane są pod postami dziewczyn, które narażone są na hejt z powodu swojego wyglądu.


Ośrodek Kuratorski w Szczecinku oraz Stowarzyszenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

Wyjazd do Szczecinka we wrześniu i październiku i warsztaty w dwóch miejscach – Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie rejonowym w Szczecinku oraz Stowarzyszaniu Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior które znajduje się w Bursie. W ramach zajęć poruszaliśmy kwestie przemocy i cyberprzemocy w Internecie – w zajęciach tych wzięli udział wychowankowie Stowarzyszenia jak i Ośrodka Kuratorskiego. Poruszone zostały kwestie związane z aktywnością młodych ludzi w internecie, hejtowaniu, seksualizacji i dyskryminacji. Młodzi ludzie nagrali spot filmowy (rolkę) traktującą o wyzywaniu nastoletnich matek i naśmiewaniu się z nich. Okazuje się że jest to bardzo poważny problem wśród młodych ludzi – nastoletnie matki, niepełnoletnie spotykają się z hejtem, wyzwiskami odnośnie podejmowania inicjacji seksualnej i wychowywaniu dziecka. Określane są „patolą”, fabrykami pieniędzy, itp. Szczególnie widoczne jest to zjawisko ze środowisk młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i popadającej w konflikty z prawem.


Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie

Młodzi ludzie wychowujący się poza rodzina biologiczna są szczególnie narażeni na nieodpowiednie treści w internecie a także bardziej bezkrytycznie podchodzą do korzystania z mediów elektronicznych. Internet jest miejscem w którym funkcjonują na co dzień, a także przenoszą do wirtualnego świata swoje emocje, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji czynów. Podczas zajęć poruszono kwestie przepisów prawnych z powodu popełniania przestępstw związanych z ośmieszaniem, wyzwiskami, przerabianiem zdjęć i publikacji wizerunku na mediach społecznościowych. Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach w których poruszyliśmy kwestie dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie orientacje seksualną czy pochodzenie. Kolejnym etapem jest przygotowanie filmu – w ustalonym wstępnie scenariuszu poruszona zostanie kwestia nagabywania młodych dziewcząt do przesyłania swoich nagich zdjęć, tzw. „nudesów”.