OGŁOSZENIA

camgoleniow@gmail.com

01.06.2020. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2020 NA REALIZACJĘ USŁUGI: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH – zgodnie z procedurą ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” POPC.03.01.00-00-0086/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego, Zamawiający — Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć z podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Informacje o ogłoszeniu zawarte są w poniższych linkach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1

Font Resize