Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

cam.org.pl         e-mail: camgoleniow@gmail.com

Aktualności

REKRUTACJA!

Zapraszamy do udziału w projekcie “ANTIDOTUM” rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie gminy Goleniów. Stowarzyszenie Centrum Animacji w Goleniowie zaprasza rodziny zastępcze z terenu Gminy Goleniów do udziału w projekcie, którego[…]

Read more

Zakończone szkolenia !

Gmina Golczewo zakończyła projekt pn. “Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W dniu 6 listopada 2020 r. przekazano Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej sprzęt komputerowy – 24 laptopy[…]

Read more

“Można Inaczej”

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie w partnerstwie z Ośrodkiem Kuratorskim nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie realizuje zadanie dofinansowane przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pod tytułem “Można[…]

Read more
Font Resize