Czyste powietrze naszym celem! – dziecięca i młodzieżowa kampania społeczna

camgoleniow@gmail.comZadanie zostanie zrealizowane na 4 powiatach, na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich i polegać będzie na przeprowadzeniu w świetlicach i placówkach wsparcia dziennego warsztatów z dziećmi i
młodzieżą dotyczących dbania o środowisko a w szczególności o czyste powietrze. Oprócz warsztatów, placówki biorące udział w zadaniu wezmą udział w nagraniu filmu (spotu internetowego) o tematyce dbania o czyste powietrze. 12 spotów weźmie udział w konkursie internetowym, którego celem będzie rozpropagowanie działań dzieci i młodzieży na rzecz dbania o dobrostan jakim jest czyste powietrze. Zadaniem świetlic i placówek biorących udział w konkursie będzie rozpropagowanie swojego filmu na kanałach społecznościowych facebook i youtube oraz uzyskanie jak największej liczby polubień. Wszystkie filmy zostaną opublikowane jednego dnia a
głosowanie trwać będzie 10 dni – wygra film z największa ilością polubień. Placówki otrzymają nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.