Nie Krzywdzę!…

camgoleniow@gmail.com

Nie Krzywdzę!…

Czym jest Trening Zastępowania Agresji w pracy z młodymi ludźmi i dlaczego warto propagować tę metodę wśród osób pracujących z młodymi ludźmi jak i wśród ich samych?ART TZA – czyli Trening Zastępowania Agresji to jednym słowem redukcja agresji i zachowań aspołecznych. To kontrola własnej złości, rozwijanie umiejętności zachowań prospołecznych, treningi wnioskowania moralnego. To potężne narzędzie do pracy z młodymi ludźmi którzy często są na zakręcie życiowym.Realizowany przez nas projekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu narzędzia w miejscach pracy z młodzieżą trudną. Podjęliśmy się bardzo trudnego zadania – realizacji projektu ogólnopolskiego w którym weźmie udział 30 wychowawców z całej Polski i którzy zostaną przeszkoleni z tej niezwykle skutecznej metody pracy. Zorganizujemy jesienią w Warszawie konferencję, na której spodziewamy się znamienitych osób, zajmujących się resocjalizacją młodych ludzi – profesorowie, przedstawicieli Ministerstwa, prezesów ogólnopolskich fundacji. Wydany zostanie “Bank Dobrych Praktyk” – gdzie zostaną opisane działania 15 podmiotów w całej Polsce, biorące udział w projekcie, a które zorganizują lokalne mikrokampanie. Realizowane przez nas zadanie nie należy do prostych, ale wierzymy że dzięki niemu poprawi się sytuacja młodych ludzi, których pandemia jeszcze bardziej “zagubiła” w tej trudnej rzeczywistości. O tym jak cały projekt będzie wyglądał, jakie materiały będą dostępne i jak przebiega jego realizacja, można sprawdzić na stronie: http://www.cam.org.pl/aktywni-obywatele/Zapraszamy do odwiedzin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *