SUKCES !!!

camgoleniow@gmail.com

SUKCES !!!

Niezmiernie miło nam poinformować, że projekt Stowarzyszenia o nazwie “GOL – Goleniowski Ośrodek Lokalny” znalazł się w dniu dzisiejszym na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.
W ramach zadania zamierzamy powiększyć siedzibę Stowarzyszenia o nowe pracownie, udzielać młodym osobom w tym niepełnosprawnym wsparcia zawodowego, pomagać w usamodzielnianiu młodych ludzi i wspierać rozwijać pasje oraz zainteresowania.
Na realizację działań, Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży uzyskało dotację w wysokości 572 570,62 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *