Podnosimy kompetencje cyfrowe w Golczewie

camgoleniow@gmail.com

Podnosimy kompetencje cyfrowe w Golczewie

W dniach 19.06.-20.06.2020 r. w Baczysławiu odbyło się pierwsze szkolenie w ramach realizowanego przez Gminę Golczewo oraz Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Szkolenie odbyło się z modułu ,,Rodzic w internecie”. Grupa uczestników szkolenia zapoznała się z możliwościami, jakie daje Internet, w tym jak skutecznie wykorzystywać zasoby Internetu, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich jak: złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych praktycznych informacji.

Kolejne szkolenie przeprowadzono w dniach 23-24.06.2020 r. w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Tu również grupa podnosiła swoje kompetencje cyfrowe w module “Rodzic w Internecie”. Moduł ten adresowany jest do pedagogów/rodziców/opiekunów i jest poświęcony przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci jak i reagowania na sytuacje zagrożenia. Poznano źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, wskazano jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również jak korzystać z podstawowych usług e-administracji. Zawarte w tym module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Przypominamy, że nabór uczestników do projektu jest ciągły, aż do osiągnięcia limitu osób tj.: 288. Liczy się kolejność zgłoszeń. Szkolenia są całkowicie bezpłatne i mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 25 rok życia. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym module szkoleniowym.

Tematy szkoleń do wyboru:
1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
– Urząd Miejski w Golczewie:
pok. nr 17, tel. 91 3225139, e-mail: a.miskiewicz@golczewo.pl, www.golczewo.pl
– Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie:
ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, tel. 693 162 181, e-mail: camgoleniow@gmail.comwww.cam.org.pl

Źródło: www.golczewo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *